אאא

הרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד לאו, גיבש מתווה מקיף חדש למערך הכשרות שיאפשר לתקן את הכשלים הקיימים במערך הכשרות ובעיקר לנתק את הבעייתיות המובנית בהעסקת המשגיחים כיום על ידי בעלי העסק עליהם הם מפקחים.

ההמלצות שגובשו בהתייעצות עם מומחי כשרות ובהתבסס על דו"ח שהגישה ועדת הכשרות שהקים הרב הראשי, נועדו בין היתר לנטרל את האיום ההולך וגובר מצד עמותות וארגונים הקרובים לרפורמים ולקונסרבטיבים שהצהירו לאחרונה על כוונתם להקים מערך כשרות אלטרנטיבי ומקווים לקבל סעד חוקי מבג"ץ ליוזמה זו.

מפרטי המתווה החדש עולה, כי עשרות אלפי עסקים בתחום המזון כמו מסעדות, בתי קפה ומזנונים, יוכלו לבחור באחד משני מודלים של השגחה: מודל חדשני שייקרא 'נאמני כשרות' ומודל מוזל יותר שיתבטא בעיקר בהשגחה של מערך אלקטרוני שיוקם לשם כך.

ההשגחה אלקטרונית תייתר את הצורך במשגיח צמוד מאחר ובמקומו יותקנו במטבח, במחסנים ובמקום הכנת האוכל, מצלמות שיאפשרו למשגיחי כשרות מטעם הרבנות לפקח באופן רציף על מצב הכשרות בבית העסק.

מינוי "נאמני כשרות", עובדים מתוך העסק עצמו שיבצעו בפועל את הפעולות הנחוצות בענייני הכשרות, דוגמת ניפוי קמח, הפרדת ביצים, וברירת אורז, יאפשר את הפחתת מספר משגיחי הכשרות הקיימים כיום.

כאמור, הצעד החיוני ביותר ברפורמה מקיפה זו, הוא הכפפתם של משגיחי הכשרות למועצות הדתיות בישובים בהם ממוקמים בתי העסק הכשרים. אלו, ורק אלו, יהיה המעסיקים הישירם של כל המשגיחים. בכך ייעלם מן העולם המצב האבסורדי הנוכחי בו המשגיחים מועסקים על ידי בתי העסק עצמם.