אאא

מעמד מיוחד של פתיחת זמן קיץ לכ-2000 אברכי רשת הכוללים 'יששכר באהלך' התקיים אתמול (ה') אחר הצהרים באולמי ארמונות חן בבני ברק כאשר מ-38 סניפי רשת הכוללים מדרום ומצפון מהמרכז ומהפריפריה, התכנסו אלפי האברכים בראשות ראש המוסדות הגאון הרב אלחנן ויסבורד, לשמוע משא הכנה לזמן קיץ מראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שדיבר בארוכה על מעלת עמל התורה ויגיעתה שהיא גדולה מכל המצוות.

הגר"ג אדלשטיין ציין את דברי החזון איש שבעל תורה אמיתי משפיע על כל העולם והוסיף כי  "מי שהוא מאושר ושמח בחלקו כשזה בא באמונה הוא יכול לחיות חיים מאושרים בלי שום צער ועגמת נפש כשיודע שהכל מן השמים ולטובתו".

גדולי הדור המלוווים את פעולות רשת הכוללים בכל פרט קטן כגדול, הורו על קיום כנס הפתיחה לחיזוק ועידוד אלפי האברכים, לאחר זמן חורף מוצלח בכל סניפי רשת הכוללים בלימוד של שבעים סוגיות שונות על מסכתות הש״ס בעיון בבקיאות ובהלכה למעשה.  

יצוין, כי לאחר עיכובים שהיו בתקופה האחרונה בתשלום המילגות ברשת הכוללים 'יששכר באהלך', כשבחלק מהסניפים עדיין לא חולקו מילגות על חצי השנה האחרונה, הצליח הגר"א ויסבורד בליווים הצמוד של גדולי הדור ובעזרתם של נדיבי רשת הכוללים, לסדר סניפים רבים מתוך עשרות הסניפים, כך שהם מקבלים את המילגות בשלימות ובמועדם.

במעמד הובאו דבריו של מרן ראש הישיבה הגראי״ל שטיינמן. כמו כן, נשאו דברים גם הגאון רבי דב לנדא ראש ישיבת סלבודקא והגאון רבי דן סגל.

המעמד נפתח בתהילים על ידי הגאון רבי צבי גרינהויז לרפואתו של מרן ראש הישיבה הגראי״ל שטיינמן שליט"א.