אאא

הנפקת רישיונות נהיגה לרכב, מהיום, אפשרית גם דרך סניפי דואר ישראל השונים. יצויין, כי התשלום על כך יתבצע במזומן בלבד.

כבר שלושה חודשים שאופציה זו קיימת, באופן ניסיוני בלבד, ב-30 סניפי הדואר. לאחר שהניסיון צלח, הוחלט כאמור על הרחבתו לכל 700 סניפי הדואר שברחבי הארץ והחל מהיום ניתן לממש את ההחלטה.

הצעד נעשה כחלק מהרחבת שיתוף הפעולה בין דואר ישראל לבין משרד התחבורה.

עד לשיתוף הפעולה הזה, הנפקתו של רישיון נהיגה היתה אפשרית רק במשרד הרישוי המהווה אגף במשרד התחבורה.