אאא

הממשלה אישרה את תזכיר החוק שהגיש שר האוצר משה כחלון להגדלת נקודות הזיכוי הניתנות להורים לילדים צעירים, כחלק מתוכנית "נטו משפחה".

כחלק מהתוכנית, שמטרתה להביא להטבות במיסוי למשפחות עובדות, יוגדלו ויושוו נקודות זיכוי הניתנות לבני זוג עובדים, הורים לילדים קטנים עד גיל 5. בעקבות כך צפוי הגידול בהכנסה הפנויה לפי ההערכות, להסתכם באלפי שקלים בשנה. שווי נקודת הזיכוי הוא 215 ש"ח בחודש.

כיום גברים זכאים לנקודות זיכוי בעבור ילד מיום היוולדו באופן מדורג עד לשנה שבה מלאו לילד 3 שנים. נשים זכאיות כיום לחצי נקודה מיום הלידה ול-2 נקודות מגיל שנה ועד לשנה שבה ימלאו לילד 5 שנים.

תוכנית 'נטו משפחה' של משרד האוצר מתמקדת בשתי אוכלוסיות: משפחות עם ילדים שאינן מגיעות לתקרת המס וזכאיות למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) ומשפחות מעמד הביניים שעוברות את סף המס. תוכנית זו, המהווה צעד נוסף של משרד האוצר להפחתת יוקר המחייה ולחיזוק מעגל העבודה, נועדה להוציא משפחות ממעגל העוני ולצרפן למעמד הביניים באמצעות הגדלת שכר הנטו בצורה משמעותית מידי חודש.