אאא

מנתוני הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) עולה, כי נרשמת עצירה בתעסוקת גברים חרדים, זה הרבעון השני ברציפות.

שיעור התעסוקה שלהם צנח אל מתחת ל-50 אחוז: בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2017 רק 49.6 אחוז מהגברים החרדים עבדו בעבודה רשמית ומוכרת.

העיתון themarker שמפרסם את הנתונים הללו מציין, כי הלמ"ס מודדת את החברה החרדית לפי שתי הגדרות שונות, אך גם לפי ההגדרה המרחיבה יותר, שיעור ההשתתפות של הגברים החרדים עומד כיום על 53.4% - ירידה משמעותית משיא של 57.5% בסוף שנת 2015.

כאמור, כבר ברבעון הקודם - 3 החודשים האחרונים של 2016 - החלה מגמה זו לאחר כמה שנים ברציפות של עלייה עקבית משמעותית בשיעור החרדים העובדים. בתקופה זו נרשמה עלייה מזערית בלבד בתחום זה.

יצויין, כי בשיעור הנשים החרדיות העובדות נרשמה ברבעון ההוא שינוי מגמה לאחר שלראשונה מזה תקופה ארוכה שיעור זה נעצר על 73 אחוזים ופסקה העלייה הסטטיסטית הקבועה.

כזכור, בשנים 2013-2012, כש'יש עתיד' הובילה קיצוצים בתקציבים לציבור החרדי, צנח מספר תלמידי הישיבות והכוללים בשיעור חד של 8 אחוז - מה שמספק הסבר הגיוני לנסיקה במקביל של החרדים העובדים.