אאא

הר"מים ואנשי הצוות בישיבות הקטנות התבשרו הבוקר (שני) על עדכון שכרם בתוספת של עשרות שקלים בחודש.

בעקבות הסכמים קיבוציים, הוחלט במשרד החינוך לבצע עדכונים בשכרם של עובדי הוראה במוסדות החינוך העל יסודי, שאכן כבר קיבלו בתקציב של חודש אפריל מקדמות על החשבון אותם עדכונים המתחייבים מאותם הסכמים, ובהמשך יקבלו תשלום רטרואקטיבי.

בעקבות פעילות איגוד מנהלי הישיבות, הוחלט במשרד החינוך, כי גם הישיבות הקטנות יקבלו את ההעלאה על פי אותם הסכמים. החישובים והתשלומים אמורים להיות מבוצעים במהלך החודש הקרוב.

יצוין כי בעוד עובדי הוראה במוסדות החינוך נהנים מתוספת של בין 108 שקלים ל-176 שקלים, הרי שהעובדים בישיבות הקטנות יקבלו 60 אחוזים מהתעריף הנ"ל.