אאא

היום (רביעי) פסח שני מקובל על פי המסורת כיום ההילולא של התנא רבי מאיר בעל הנס.

הגאון רבי דב קוק, מחשובי רבני העיר טבריה, יצא הבוקר כשהוא עטור בטלית ותפילין לתפילת שחרית ולאמירת פרקי תהילים בציון הקדוש כשהוא נושא תפילה להצלחת עם ישראל.

הרב קוק נעמד בקרן זווית מחוץ למבנה והתפלל בדבקות במשך שעה ארוכה.