אאא

הסערה בעקבות פגישת הרבנים והעסקנים עם האפיפיור השבוע בוותיקן תוך שירה וריקודים, אינה פוסקת  - בדגש על חסידות חב"ד שם זועמים רבים על המשפיע רבי דב פינסון שהשתתף בפגישה זאת למרות דבריו הנחרצים בעבר של הרבי מליובאוויטש שאסר זאת לחלוטין.

הערב, פרסם הרב פינסון מכתב התנצלות מיוחד: "לכל מאן דבעי, לגבי הפגישה האחרונה שלי שהתפרסם בכל העולם והפך לענין לציבור. הגם שלכתחילה כוונתי היתה לשם שמים, אמנם בפועל יצא מזה חילול ה' גדול ה"י, ועכשיו הנני מבין שכל הנ"ל הוא נגד תורתנו הק' ונגד דעתו הק' של כ"ק אדמו"ר, וכל הענין עדיף היה שלא היה קורה מלכתחילה. אני מבקש מחילה ובאמת מעומק הלב מתחרט על זה ומקבל על עצמי שלא לחזור על טעויות אלו. וכולי תקווה שמודה ועוזב ירוחם, וה' הטוב יכפר".

מוקדם יותר התברר, כי עסקנים בכירים בחב"ד פעלו על מנת להסיר את שמו של הרב פינסון מרשימת ה"שלוחים" והוא מצידו פנה אליהם בנוגע לדבר וביקש לתבוע אותם לדין תורה.

מכתב התגובה של חב''ד (סריקה)
מכתב התגובה של חב"ד (סריקה)
הגדלה

הערב מפרסם וועד הרבנים הכללי של חב"ד לובאביטש מכתב תגובה בו נאמר: "בנוגע לדרישתו להזמין לדין את הנהלת המרכז לעניני חינוך והנהלת צעירי אגודת חב״ד המרכזית משום שהסירו אותו מרשימת השלוחים בלי חקירה ודרישה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"הנה הפגישה המבהילה שאירעה לאחרונה, אשר הוא ביחד עם אחרים נפגש עם אבי אבות הטומאה ר"ל והוסיף חטא על פשע אשר היה בליווי שירה וזמרה עם תמונות שהתפרסמו אשר על ידי זה העניקו לו כבוד. פשוט שזה נגד דבריו של כ"ק אדמו"ר זי"ע אשר זה גובל עם אביזריהו דעבודה זרה ומה עוד שהפיצו כת זה בכל העולם ונגרם חילול ה׳ וחילול שם ליובאוויטש".

הריקוד בפני האפיפיור ()

הרבנים מדגישים כי "על אף שכתב כי מכיר באחריותו כשליח ושהתייעץ קודם עם רבנים מחסידי חב"ד ושהתנה עם המארגנים שיהיה ללא פרסום ובלי שירה וזמרה ומתחרט על כך שלא יצאו הדברים בפועל כפי שהתנה, הרי ש'בפועל יצא מזה חילול השם נורא בראש כל חוצות'".

"לכן", הם מציינים, "עליו לפנות עתה להנהלת מרכז לעניני חינוך ולהנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית והם יורו לו מה לעשות בזה".