אאא

בישיבת פוניבז' נערכה אמש (רביעי) ישיבת צוות דחופה שעסקה במלחמה בפגעי הטכנולוגיה שלאחרונה חדרו לתוככי הישיבה.

האסיפה התקיימה במשרדו של נשיא הישיבה הגאון רבי אליעזר כהנמן ובהשתתפות ראשי הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין והגאון רבי ברוך דב פוברסקי, המשגיח הגאון רבי אליעזר גינזבורג, וצוות הישיבה הגר"ד לוי, הגר"ד מילר, הגרח"פ ברמן, הגרש"מ מלר, הגרא"א קלרמן, הגר"מ אסחייק.

האסיפה הייתה סגורה ובתחילתה נשא דברים ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין.

בסיום האסיפה חתמו צוות הישיבה על מכתב הקורא לבחורי הישיבה להתנזר לחלוטין מכל שימוש באמצעי טכנולוגי, כולל מחשבים לכתיבת חידושי תורה.

יצוין כי הוחלט שלמרות שמקובל להתיר זאת בישיבות אחרות, החל מאמש - בפוניבז' זה ייאסר לחלוטין.

בסיום האסיפה דנו ראשי וצוות הישיבה בדרכים להרבות בלימוד התורה.