אאא

פרסום ראשון: בימים האחרונים החלו עסקנים בגיבויים של גדולי ישראל לגבש יוזמה מיוחדת של קריאה משותפת של שלוש מועצות גדולי וחכמי התורה על חשיבות חינוך הילדים בדורנו והצורך להתרחק ולהיזהר מפגעי הטכנולוגיה.

בשלב זה עמלים מזכירי המועצות על גיבוש נוסח מוסכם שיובא לאישורם הסופי של מרנן ורבנן גדולי ישראל שרואים בעניין את בעיית הדור.

על פי המסתמן יפורסם הקול קורא, שיקרא ליום תפילה עולמי לחינוך הבנים ולהתרחקות מפגעי הטכנולוגיה, בערב ראש חודש סיון לקראת חג מתן תורה.

ל"כיכר השבת" נודע כי גדולי ישראל מכל החוגים והעדות רואים בנושא השמירה מפגעי הטכנולוגיה את ההתמודדות העיקרית בדורנו כאשר צעירים רבים שנחשפו לתכנים בלתי ראויים סרו מן הדרך רח"ל.

"התקווה הינה שהקריאה המשותפת מתוך אחדות ושילוב השורות תביא לקהל הרחב את זעקתם של גדולי הדור ותעורר אנשים להתחזק בנושא חשוב ומהותי זה", אומר ל"כיכר השבת" עסקן מוכר.

"עצם הקריאה ליום תפילה לצד אמירתם הברורה של מנהיגי הדור כבר תביא לחיזוק ניכר בכל תפוצות ישראל בעולם היהודי", הוא מוסיף.

יצוין כי היוזמה בשלב זה ראשונית ותקוות העסקנים הינה כי יצליחו להוציאה אל הפועל.