אאא

כמעט חצי שנה מאז נפתחה אפשרות בחירת החיסכון לילדים בתכנית "חיסכון לכל ילד", ושבועיים לפני המועד האחרון לעשות זאת, מסתבר כי מספר הילדים שנבחרה עבורם תכנית על ידי הוריהם, עומד על כ-1.5 מיליון - רק מחצית ממספר הילדים הזכאים.

על פי כללי התכנית, ב-1 יוני, כל ילד שעבורו לא נבחר מסלול החיסכון - המדינה תעשה זאת במקומו, על פי מתווה שהוגדר מראש בהתאם לגיל הילד. מנתונים עדכניים של משרד האוצר עולה כי 60% מההורים בחרו לחסוך לילדיהם בקופת גמל ו-40% בחרו בחיסכון בבנק.

כמעט 70% מההורים בחרו להכפיל את החיסכון ולהוסיף לחיסכון שמעניקה המדינה (באמצעות הביטוח הלאומי) עוד 50 שקלים מדי חודש, מקצבת הילדים.

מבין ההורים שבחרו להפקיד את החיסכון בקופת גמל - 53% עשו זאת בבית ההשקעות אלטשולר שחם. מבין אלו שבחרו בבנקים, 37% בחרו בחיסכון בבנק הפועלים.

על פי הדיווח ב-ynet, מבין אלו שבחרו להשקיע בקופות הגמל, כמעט מחצית (46%) בחרו במסלול השקעה בסיכון גבוה, 27% בחרו מסלול בסיכון בינוני ורק 8% בחרו במסלול בסיכון נמוך.

מהנתונים עולה עוד כי לא פחות מ-18% מהילדים בחרו במסלול "הלכה", המותאם לציבור החרדי ופועל במגבלות ההלכה, ופחות מאחוז אחד בחרו במסלול "שריעה", המותאם לחוקי הדת המוסלמית, נתון מפתיע לאור העובדה שלחיסכון זכאים כ-700 אלף ילדים מוסלמים שלהוריהם ככל הנראה פחות חשוב להקפיד על חוקי הדת המוסלמית.

כאמור, ילדים שהוריהם טרם בחרו עבורם ולא יעשו זאת עד סוף החודש, ילד שב-1 בינואר 2017 מלאו לו 15 שנה לפחות, הכספים יופקדו (רטרואקטיבית מינואר 2017) בבנק שבו מופקדת קצבת הילדים עבור הילד. אם הבנק לא נמצא ברשימת תשעת הבנקים שנכללים בתוכנית חיסכון לכל ילד, הכספים יופקדו באחד מ-9 הבנקים הללו בדרך של סבב קבוע בין כל הבנקים. במקרה שיש כמה ילדים כאלו – החיסכון שלהם יופקד באותו בנק.

לגבי ילד שב-1 בינואר 2017 גילו היה פחות מ-15 שנה (מדובר ביותר מ-80% מהילדים הזכאים), יופקדו הכספים (רטרואקטיבית) בקופת גמל. במקרה שיש כמה ילדים כאלו – החיסכון שלהם יופקד באותה קופת גמל. מסלול ברירת המחדל יהיה מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט מה שיכול להיות משמעותי לאורך השנים בסכום הסופי.

בהנחה שעד סוף החודש עדיין לא תיבחר תכנית עבור כמיליון ילדים, קופות הגמל יחלקו ביניהן חסכונות עבור כ-830 אלף ילדים (כ-70 אלף בממוצע לכל קופה) והבנקים יקבלו את חסכונותיהם של כ-170 אלף ילדים (כ-19 אלף בממוצע לכל בנק).