אאא

לאחר אסיפת הרבנים הדרמטית בפוניבז', היום (חמישי) בתחילת השיעורים, דיברו ראשי הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין והגאון רבי ברוך דב פוברסקי וכן שאר רבני הישיבה על ההחלטות של האסיפה ועל השינויים הדרמטיים עליהם הוחלט.

בין היצתר הוחלט כי צוות הישיבה יתחיל לשבת בסדר ב' בהיכל הישיבה, כדי שיהיה לבחורים את מי לשאול שאלות.

בנוסף הוחלט כי השיעורים יתחילו בזמן המדוייק וימשכו שעה וחצי כדי שיספיקו יותר במסכת קידושין.

כמו כן בפנימיות בישיבה תלו את הפתק עליו חתמו ראשי הישיבה בעניין איסור השימוש במחשבים. "לבני ישיבתנו הקדושה, היות ויש יחידים המורים היתר לעצמם להחזיק בישיבה מחשב וכל הדומה לזה לצורך כתיבת חידושי תורה ושיעורים, הננו להודיע כי גם דבר זה אסור ללא הוראת היתר כלל".

החתומים על המכתב הם ראשי הישיבה הגר"ג אדלשטיין והגרב"ד פוברסקי, המשגיח הגר"א גינזבורג ונשיא הישיבה הגר"א כהנמן.