אאא

אלפי חסידי בעלזא לצד אוהדי חצר הקודש מכל רחבי אירופה שוהים בימים אלו בלונדון בצילו של הרבי מבעלזא, זאת לרגל ביקורו ההיסטורי באנגליה לחיזוק הקהילה ולחנוכת מבנה התלמוד תורה לאחר 25 שנה בהן לא ביקר בממלכה. במהלך היום, הגיע האדמו"ר לסיור במבני המוסדות ונפגש עם רבני ופרנסי העיר מכל החוגים והעדות.

לקראת הביקור, הפיצו קבוצת קנאים סיקריקים פשקווילים וכתבי פלסתר בגנותו של הרבי מבעלזא, תוך ניסיון לפגוע בו ובקהילה על רקע העובדה שבניה משתתפים בבחירות. אותם קיצוניים הפיצו ברחבי השכונות החרדיות "מנשרים" בהם נכתבו רח"ל דברי נאצה שאין לעלותם על הכתב.

היום התקיים דיון מיוחד בבית הדין של התאחדות קהילות החרדים ובראשם המרא דאתרא הגאון רבי משה חיים אפריים פאדווא, בסופו הוציא הבד"צ כתב גינוי חריף לאותם קיצונים.

הודעת בית הדין
הודעת בית הדין
הגדלה

"חמלת ה' עלינו זכינו אשר עירנו הברוכה בקהילות שונות שורה בינינו אחוה ומאוחדים תחת קןרת גג אחד הוא התאחדות קהילות החרדים פה באשר כולנו לעשות רצון אבינו שבשמיים מגמתנו ולהרבות כבוד שמים חפצינו" כותבים הרבנים. 

"ולאחרונה לדאבוננו קמו כמה נערים נמהרים ונחפזים ועושים מעשים אשר אין רוח חכמים נוחה מהם להכאיב ולצער מבני קהלתנו ודבר זה הוא איסור חמור על פי דין וגם יכול להביא לידי מעשים מגונים מאוד רח"ל".

"על כן באנו באזהרה חמורה להפסיק תיכף ומיד מכל מיני פעולות כאלה ושומר נפשו ירחק הוא וצאצאיו מזה ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמי נהר".