אאא

הסער שוב יהום, התקשורת החרדית שוב חוגגת, ומה שהוא חגיגה לתקשורת יכול גם להיות אסון ציבורי. השבת וחוקי השבת שוב מתנוססים בכותרות, עוד סיבה למסיבה. כן, תפקידה של התקשורת הוא לחולל סערות, ובמטרה למנוע בעיות, במטרה למנוע עוולות, אך בסיפור השבת נראה כי זוהי סערה לשם סערה, וההשלכות יכולות להיות גרועות מאד.

משבר השבת הנוכחי כמו משבר השבת הקודם נוצרו בתקשורת החרדית, לא אצל הפוליטיקאים החרדים. ומדוע החרישו הפוליטיקאים, וכי אין השבת יקרה בעיניהם? אלא יקרה היא גם יקרה, אך הבינו הפוליטיקאים החרדים שיש גבול לשימוש בכוח החוק. אין טעם לכפות חילונים להיות פתאום שומרי שבת, זה לא יביא  ליותר שמירת שבת אבל כן יגרום להרבה שנאה.

יש יהודים שעשו מנהג לעצמם שלמראה יהודי מחלל שבת מרימים הם את קולם וזועקים "שאבעס", כשכואב אז צועקים. מדובר ביהודים בשכונות ירושלמיות מסויימות, אשר מתממשקות עם שכונות חילוניות, חילולי השבת באים וצורמים להם בעיניים. רוב בני הציבור החרדי לא אימצו נוהג זה, אשר הוא חסר תועלת, ויותר מכך רבים מקפידים שלא לצעוק, כדי שיהיו שוגגין ולא מזידין. אבל, עוד לא קם קנאי כלשהו אשר גורס שיש להרחיק לכת אל לב תל אביב, לחפש את חילולי השבת בכוח ושם לזעוק זעקות שבת. כי יש מקומות אליהם מגיעים בנועם, בהסברה ובטום טעם, ובצעקות לא משיגים בהם כלום.

את זה הבינו יפה מאד הפוליטיקאים החרדים, ונהגו בזהירות. חילולי שבת בתל אביב, אם על הכאב, הם לא דבר שאנו יכולים למנוע. הם הבינו את מגבלות הכוח, לא ניסו לחוקק ולאכוף על החילונים את השבת, אבל אז קמה עליהם רוגזה של התקשורת החרדית השטחית. ובלי להכליל, השטחיות היא נגע נרחב בה (ולא רק בתקשורת החרדית). "איך זה אתם מאפשרים חילולי שבת? הרי אם האחראים, אתם יושבים בקואליציה, יש לכם כוח!", נקבו ושאלו הכותרות הצבעוניות. ונוכח כותרות הגיוואלד, מאבדים הפוליטיקאים את אחריותם, ומתמכרים לפחדנותם.

או אז הם דואגים שיעלו כותרות על "פגישות מודאגות" עם שרים, ראש הממשלה, ועוד שלל פונקציונרים מן הגורן ומן היקב. וההבנה הפשוטה שאין היום סנהדרין ואין דרך להשתרר על עם הארץ, נגוזה לה. דווקא החרדים בעלי תפיסת הגלות, מאמצים פתאום את תפיסת האדנות והפטרונות.

לא, החרדים לא שינו תפיסתם, כשם שאין להתגרות בגויים כך גם אין להתגרות בשאינם מאמינים, ובמיוחד כשאין יד ישראל תקיפה. אבל עיתונים ואתרים צריכים כותרות, ואם מחיר הכותרת הוא דחיפת הפוליטיקאים החרדים למחוזות הזויים, אזי אין לכתבים והעורכים השונים שום בעיה עם זה.

חשובה היא השבת, אך אין שום טעם לכפות אותה בכוח על השונאים אותה. זה לא יוסיף כבוד שמים, ולא יביא לשיפור התנאים של שומרי המצוות. את זה חשוב שכל מנסחי הכותרות והספינים יבינו, גם אם פחות מהומה משמע פחות חשיפה. זוהי משמעה של אחריות, ויתור על תועלות קצרות טווח, עבור קידום הדברים הנכונים ארוכי הטווח.

עלינו להבין את מקומינו, ולא לנסות להקים את מלכות ישראל. אתחלתא דגאולה איננה דרכנו, ועד הגאולה אין יד ישראל תקיפה. תנו לחילונים להיות חילונים. נקודה. אנחנו לא מאושרים מזה, אבל אין לנו שום דרך וגם אין שום טעם לאנוס אותם להיות שומרי מצוות. וגם כל צעקני התקשורת, תנוחו, כי כשעושים מהומה על כל שטות, אזי גם בדברים כבדי המשקל לא יקחו אתכם ברצינות.  אתם, אנשי התקשורת החרדים, קצת אחריות בבקשה.