אאא

מחקר חדש שנערך על ידי פרופ' מיכאל זלבה ממכון 'חותם' בקרב הציבור בישראל, מלמד על גידול בחלקו של הציבור החרדי, מול המשך ירידת חלקם של הציבור הדתי והמסורתי ושמירה על חלקו של הציבור החילוני.

הנתון המפתיע ביותר מבין שלל הנתונים הבדוקים, הוא שיעור הנשירה הנרשם מקרב בוגרי החינוך החרדי, ומתברר כי בניגוד לדעה הרווחת על שיעורי הנשירה ההולכים וגוברים בציבור החרדי, מציג המחקר, המשוקלל עם נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, את העובדות: כמות העוזבים את אורח החיים החרדי אל החילוניות היא בכלל הטעות הסטטיסטית, כשני אחוזים בלבד. בנוסף, עוד כ-8 אחוז מתוך החרדים מילדות, מקיימים אורח חיים דתי/מסורתי - כך ש-89.9 אחוז נותרו חרדים בדיוק כפי שהיו זאת לעומת 46.5% בלבד מהציבור הדתי שנותר כזה.

זאת ועוד, לציבור החרדי סופח מספר בעלי התשובה הגדול ביותר בישראל: אל הציבור הדתי, מתוך הציבור המסורתי והחילוני הצטרפו סה"כ כ-102,000 חוזרים בתשובה. אל הציבור החרדי, הצטרפו סה"כ כ-109,000 חוזרים בתשובה, מתוכם 32,554 ש"נשרפו" (היו דתיים בעברם). סך כל החוזרים בתשובה מקרב מי שגדל בבית חילוני עומדים על 16.2 אחוז.

אילוסטרציה (צילום: נתי שוחט, פלאש 90)
אילוסטרציה (צילום: נתי שוחט, פלאש 90)
הגדלה

עוד עולה מהמחקר ששם דגש על בני הנוער, כי אחוז התלמידים בחינוך החרדי עלה ב-25 השנים האחרונות ב-300(!) אחוז, זאת לעומת קיבעון במערכת החינוך הממלכתי-דתי.

יצויין, בבדיקת שיעור שמירת המצוות ו/או שימור המסורת היהודית בקרב הציבור היהודי התגלה לצערנו ירידה בשיעור קיום המצוות, וזאת בשל תהליכי חילון מתמשכים העוברים בוגרי הציונות הדתית באופן מתמשך וקבוע.

בעקבות כך, אחוז מי שמגדירים עצמם כחילונים בציבור היהודי הבוגר בישראל (כ-43 אחוז) נותר יציב ב-20 השנים האחרונות, ועל פי התחזיות, חלקם באוכלוסייה היהודית צפוי להישאר כך לפחות לעשור הקרוב - זאת על אף שיעור ילודה נמוך, ירידה מהארץ ותהליכי חזרה בתשובה נרחבים העומדים כאמור על 16 אחוזים בשנים אלו.

עורכי המחקר שמפרסם היום מכון 'חותם' מציינים, כי "חלקם של החילונים באוכלוסייה היהודית, אשר היה אמור להיות פוחת והולך, מתמלא על ידי תהליכי חילון של החברה הדתית והמסורתית".

"אם כן, סך התהליך מלמד על עלייה בחלקו של הציבור החרדי ובמקביל דעיכת הציבור הדתי והמסורתי לכיוון החילוניות", מסכמים עורכי המחקר ששקלל גם את נתוני הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), המרכז לכלכלה מדינית ומכון PEW.