אאא

מידי שנה, ערב פתיחת שנת הלימודים, מדווחת התקשורת החרדית - בראשם "כיכר השבת" - והכללית על עשרות בנות ספרדיות שמופלות לרעה ולא מתקבלות למוסדות הלימוד רק בשל מוצאן המזרחי, אך כנראה שאת משרד החינוך זה לא באמת מעניין. מדו"ח מבקר המדינה המתפרסם היום (רביעי) עולה כי משרד החינוך אינו יודע לספק נתונים כמה בנות מופלות לרעה.

בפתח דבריו מתייחס מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, לפרשת עמנואל שטלטלה את המדינה וכתב: "בבג"ץ עמנואל נקבע כי משרד החינוך מופקד על בתי הספר ואחראי לדרכי התנהלותם, ומכאן שעליו להבטיח קיום מדיניות שוויונית במוסדות החינוך שבאחריותו, לפקח על יישום מדיניות זו כחלק מאחריות הפיקוח הכללית שלו, ולוודא שהיא אכן ממומשת".

אבל המבקר מספר כי "לדרישת נציגי הביקורת לקבל מידע ונתונים על תופעות של הפליה במוסדות חינוך שבאחריותו ועל פעולות שננקטו בנושאים אלה, ענה משרד החינוך: "לנו כמשרד החינוך אין יותר מידי פרטים בנושא רוחב חשוב זה"".

עוד מספר המבקר כי "לבקשת נציגי הביקורת לקבל נתונים כמותיים על תלונות בגין הפליה שהתקבלו במשרד החינוך משנת 2012 עד מחצית 2016, השיבה לשכת היועצת המשפטית של משרד החינוך ב-16.6.22: 'לצערנו קיימת בעיה לספק נתון מסוג זה"".

לדברי מבקר המדינה, הנתונים היחידים אליהם הצליחו להגיע, הם מאגף פניות ותלונות הציבור וקו פתוח לתלמידים במשרד החינוך, נתונים חלקיים בלבד. מהנתונים עולה: "ב-2012 נרשמו 11 תלונות, ב-2013 - 22 תלונות, ב-2014 - 14 תלונות, ב-2015 - 18 תלונות ובמחצית הראשונה של 2016 נרשמו 6 תלונות.

האגף הוסיף לנתונים אלה הסתייגות ולפיה "מדובר בנתונים הקיימים באגף לפניות ותלונות הציבור בלבד. תלונות מתקבלות ישירות גם בלשכות השר, המנכ"לית, מנהלי המחוזות, יחידות המשרד השונות ועוד. לנו אין כל נתונים על תלונות אלה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מבקר המדינה שפירא מותח ביקורת וקובע: "הביקורת העלתה אפוא שמשרד החינוך אינו מרכז את התלונות בגין הפליה, אינו מבצע מעקב יזום אחרי מופעי ההפליה במסגרות שבאחריותו ואינו מפתח את הידע בתחום זה. גם כשעסקו בנושא לשכת המדען הראשי וראמ"ה, לא נעשה שימוש בנתונים שנאספו לצורך גזירת מסקנות מעשיות וגיבוש מענה משרדי לתופעה, והנתונים נותרו לשימוש למטרות בית ספריות מצומצמות בלבד".

כמו כן, שפירא מציין בדו"ח כי "בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיום 16.11.27 מסר משרד החינוך כי מלכתחילה לא נועד פרויקט "מדד הגזענות" לסייע בניטור היקפן של תופעות גזענות והפליה, וכי הטיפול במופעי הפליה במערכת החינוך הוא טיפול תגובתי ממוקד ונקודתי.

"עוד מסר כי עריכת סקרים אינה תהליך מקובל במשרד החינוך, וטרם נבנתה מערכת ממוחשבת לצורך איסוף מידע על מופעי ההפליה, אך תיבחן אפשרות ריכוזו של המידע במאגר אחיד, אם כי משיקולי עלות-תועלת ייתכן שדרושה לשם כך רשות ממשלתית מתכללת".

מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך כי "לנוכח חובתו ואחריותו להבטיח מערכת חינוך שוויונית, ולנוכח הימשכותן של תופעות ההפליה במוסדות חינוך שונים, עליו להרחיב ולקדם את הליכי פיתוחו של הידע על הפליה בנושאים שבאחריותו, ליזום סקרים ומחקרים שיעסקו בהיבטים שונים של הנושא, לרכז ולנתח מידע על תלונות וכל תיעוד אחר בנושא - על מנת לאתר את מוקדי ההפליה הבעייתיים, להוביל טיפול מערכתי בהם ולמלא את חובת הפיקוח החלה עליו".