אאא

גדולי ישראל, חברי שלוש מועצות גדולי התורה, יוצאים בקריאה לציבור החרדי לקבוע את ערב ר"ח סיוון ליום תפילה על חינוך הילדים. כפי שנחשף ב"כיכר השבת", מספר עסקנים פעלו בנושא, והצליחו בסופו של דבר לגבש נוסח שאושר ע"י גדולי ישראל מכל החוגים והעדות.

היוזמה החלה לאחר שמרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי עורר בתקופה האחרונה רבות על נושא הטכנולוגיה, והורה לקיים יום תפילה על הנושא.

"כי על כן באתי לבקש ולחנן מלפניך" נפתחת הקריאה, "נקודת הלב של כשרי ישראל, דאגתם וחרדת עולמם – לראות את בניהם ובנותיהם אחריהם, ממשיכים בדרכי אבות וצועדים בנתיבותיהם מדור לדור; לעשות רצון הבורא יתברך באמונה שלימה, באהבה וביראה, מבלי שיהא חלילה, כל פרץ וכל יוצאת וכל צווחה".

"לדאבת כל לב, גבר בדורנו נסיון פגעי הטכנולוגיה, והיצר הרע השקט לא יוכל, ומתחדש בכל יום באופנים שונים, להוריד נפשות אלי שחת על ידי האינטרנט והמכשירים האסורים. ואמנם, חלה התעוררות גדולה בציבור החרדים לדבר השי"ת להתרחק ולהישמר מכל אלו, אך עדיין יש מי שנלכדים ברשת האיומה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"קולות שבר של קרובים אל החללים – אנשים ונשים, מבוגרים וצעירים, שנתפסו במלכודת זו ואיבדו את עולמם הנצחי ואת משפחתם, רח"ל – עודם נשמעים, ומוטל עלינו להתחנן אל השי"ת שיסיר מעמנו את הניסיון הזה, ויגדור את הפירצה הנוראה. ועל כן קוראים אנו לאחינו כל בית ישראל, כל קהילה וקהילה בתוכה – להתאסף ולהתכנס ליום תפילה והתעוררות בערב ראש-חודש סיון הבעל"ט. ולהעתיר מעוז מעומק לב על נפשותינו ונפש בנינו ובני ביתנו, שינצלו מרדת שחת בעטיים של פגעי הטכנולוגיה וגרורותיה ההרסניות, רח"ל, ויסיר מעלינו הנגע הזה".

"וכידוע מרבוה"ק, שיום ערב ראש חודש בכלל וערב ראש חודש סיון בפרט, הוא זמן מסוגל לתפילה ובקשה על הצאצאים שילכו בדרך השם בלי הרהור חטא ועוון כלל, ויאמרו בציבור תפילות ופרקי תהילים כל קהלה כמנהגה. וכאשר בעוה"ר צרות רבות סבבונו, ושמועות באות על חולים בגוף ובנפש ושאר צרות ומצוקות, על כן יכללו הרבים בתפילתם תחינה לפני אבינו שבשמים שיושיענו מכל צרותינו, והיתה הרווחה ליחיד ולכלל".

"עומדים אנו לקראת היום הגדול תכלית הבריאה, יום קבלת התורה, בו כל המומין, בגוף ובנפש נתרפאו, יקבלו הציבור כאיש אחד בלב אחד להוסיף שמירה על עצמם ועל בני ביתם מפני כלי המשחית הללו, ויראה כל אחד לבדוק היטב עצמו וביתו, ובמקום הצורך, לתקן ולחזק הנדרש. והבורא יתברך שומע תפילת עמו ישראל ברחמים".