אאא

מספר בעלי רישיון נהיגה ברכב בישראל הגיע בסוף שנת 2016 לארבעה מיליון ו-114 אלף, עלייה של 2.3% בשנה. כך לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המתפרסמים היום (ד').

היחס למספר התושבים הוא בעל רישיון אחד לכל 2.1 תושבים בכלל האוכלוסייה, או בעל רישיון אחד ל-1.4 תושבים בני 17 ומעלה. "שימוש ונהיגה ברכב מאפשרים ניידות ועצמאות של הפרט", נכתב בדו"ח הלמ"ס, ומהנתונים אכן עולה כי יש פערים גדולים בין קבוצות באוכלוסיה.

כך למשל, יותר גברים (57%) מחזיקים ברישיון נהיגה מנשים (43%), והם נוהגים ברכב בתדירות גבוהה יותר מהן. 72% מהגברים נוהגים לעתים קרובות ברכב (נשים - 50%), 14% מדי פעם או בכלל לא (נשים - 15%) ול-14% אין רישיון נהיגה כלל, בעוד ש-35% מהנשים לא מחזיקות ברישיון נהיגה.

ככל שעולה הגיל גדלים הפערים בין נשים וגברים. בגיל 65 ומעלה, 58% מהגברים ו-21% מהנשים נוהגים לעתים קרובות. אך ל-26% מהגברים ול-60% מהנשים בגיל זה אין רישיון כלל זאת ככל הנראה בשל העובדה שבעבר פחות נשים החזיקו ברישיון נהיגה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

גם פערי ההשכלה משתקפים בנוגע לרישיונות ונהיגה. 89% מבעלי תעודה אקדמית מחזיקים ברישיון נהיגה, 95% מהגברים ו-84% מהנשים. ובזמן ש-83% מהגברים שאינם אקדמאים מחזיקים ברישיון, רק 56% נשים שאינן אקדמאיות יכולות לנהוג.

בסך הכל, ל-86% מהגברים היהודים יש רישיון נהיגה, לעומת 69% מהנשים היהודיות. מהנתונים עולה שערבים נוהגים בשיעורים נמוכים יותר מיהודים, והפער בין גברים לבין נשים אצלם, גדול יותר. ל-86% מהגברים הערבים יש רישיון נהיגה בדומה לאחוז אצל היהודים, לעומת 51% בלבד מהנשים הערביות.

עוד עולה מהנתונים כי מועסקים נוהגים ברכב יותר ממובטלים - ל-92% מהגברים המועסקים ורק 67% מהמובטלים יש רישיון. באופן לא מפתיע, ככל שרמת ההכנסה החודשית (ברוטו) עולה, גדל שיעור בעלי רישיון הנהיגה ועולה תדירות הנהיגה. כך בקרב בעלי הכנסה הגבוהה מ-14 אלף שקלים, 93% נוהגים ברכב לעתים קרובות. אבל רק כמחצית מאלה שהכנסתם אינה חוצה את רף ה-4,000 שקלים, יש רישיון.