אאא

בפעם השנייה בתוך חצי שנה, פתח שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי את ביתו למיזם המיוחד שקרוב אל ליבו - כולל 'ש"ס אידן'.

הפעם האחרונה הייתה בתקופת ימי החנוכה. אל חדרו של הגר"ח נכנסו - כמסורת השנים האחרונות - 21 גאונים, לומדי 'ש"ס אידן' מבית שמש - הם באו לדווח על סיום הש"ס שהם זכו לעשותו בפעם השמינית. את הסיום הם באו לחגוג בצנעה, בלי קולות וצלצולים, אצל שר התורה שהמיזם הזה קרוב אל ליבו מאז היווסדו.

לא מדובר בעוד ימא טבא לרבנן שנחגג בסעודה דשנה. כאן, לפני שהגר"ח מתפנה לשמוע את קטע הסיום, ואת הקדיש הגדול מפי המייסד ומחולל הרעיון -  רבי אברהם אייזען גאב"ד פוזנא - הוא מבקש לבחון בעצמו את הלומדים. לדעת שהסיום הזה אכן שונה.

ואת ההתרגשות שאופפת את החדר בכל פעם שגאוני 'ש"ס אידן' נכנסים, קשה להעביר במילים. הגר"ח מתפנה בפנים שוחקות. לפניו כל כרכי הש"ס הקטנים, והוא שואל שאלות קשות שמצריכות ידע מקיף בכמה מסכתות בו זמנית. שאלות בסגנון של כמה פעמים מוזכר עניין מסוים בכל התלמוד בבלי. המעמד מרגש, הגאונים משיבים בדיוק רב. כביכול יש לפניהם איזושהי תוכנת חיפוש ווירטואלית. הפניות מדויקות לפי סדר הדפים מ'ברכות' ועד 'נדה'.

הגר"ח יוצא מגדרו מרוב התפעלות. בנו, רבי יצחק שאול קנייבסקי מעיד גם הוא: "הרבה נבחנים אצל אבי מורי שליט"א, אבל אין כאלו שיודעים להשיב עד כדי כך". מרוב שמחה של תורה, מוזג הגר"ח 'לחיים' מיין מיוחד שהוציא לכבוד האירוע הנדיר, ומיד לאחר פוצח שר התורה בשירת: "מה אהבתי תורתך כל היום היא שחתי".

"האברכים הללו", הוא אומר בהתרגשות נדירה, "יהיו מהראשונים שיזכו לקבל את פניו של משיח צדקנו".

האירוע המרגש הזה, חזר על עצמו כבר פעמיים והפך מסורת. אבל בפעם האחרונה, רגע לפני שהסתיים המעמד, פנה הגר"ח אל מייסד הכולל הרבאייזען והעלה הצעה: "אולי תעשו כזה כולל ש"ס אידן - גם בבני ברק".

והנה, לא עבר זמן רב, ולמרות כל ההוצאות וההיערכות, בראש חודש אייר, זכה הרב אייזען להיכנס שוב אל הקודש, כשהוא מלווה בקבוצת תומכי תורה שהגיעה במיוחד מחו"ל למעמד. ואליהם מתווספים 21 גאוני ש"ס איד'ן מבית שמש, ועוד עשרה גאונים חדשים שיפתחו את הסניף בבני ברק. את השמחה הגדולה קשה לתאר.

למי שלא יודע מהו 'ש"ס איד'ן', הנה בקצרה: לפני תשע שנים, החליט הרב אברהם אייזען, גאב"ד פוזנא, המתגורר בפלטבוש שבארה"ב - להקים כולל מיוחד שכשמו כן מטרתו - 'ש"ס אידן'. כל לומדיו אברכים מופלגים שכל אחד מהם מסיים כל שנה את כל הש"ס כולו. גאב"ד פוזנא בחר קבוצה מזוקקת של אברכים מופלגים בתורה.

קצב הלימוד בכולל – שראש הכולל הגאון רבי משה אייזיק סאמעט - מזכיר סיפורי הנהגות של גאוני עולם. הספק של שמונה דפי גמרא מדי יום – מיום ראשון עד חמישי - וארבעה דפים בערב שבת וארבעה דפים בשבת. בסוף כל חודש, חייב כל אברך ואברך לעמוד בבחינה – בעל פה ובכתב – על סכום של מאתיים עשרים וחמישה (225) דפי גמרא בידיעה ברורה, ובכל חצי שנה נערך על אלף ושלוש מאות וחמישים (1,350) דפי גמרא, ובסוף כל שנה מבחן מסכם על כל התלמוד בבלי - שהם אלפיים ושבע מאות ואחד עשר (2,711) דפים.

מעמד מרגש היה כאשר אחד מבני החבורה מבני ברק חישב לעצמו בפנינו סך ימי סדרי לימוד קבועים שהינו נדרש ללמוד מעתה ביותר ממה שחייב אותו מסגרת הכולל בו למד עד עתה הלה מצא וחישב כי בכולל ש"ס איד'ן ישנו כמעט כפול ימים של סדרי לימוד קבועים במשך כל השנה יותר משאר כל הכוללים. כיצד? בשנה רגילה ישנם 354 ימים בניסן ותשרי הם 60 יום ימי בין הזמנים באב הם 21 יום ימי שישי ושבת של כל שבועות השנה הם עוד 80 יום. סך כל ימים שבהם אין תוכניות לימוד בכל הכוללים מסתכם בסך כ-180 יום שהם כמעט חצי שנה פשוטו כמשמעו.

הכולל כבר הפך לשם דבר בכל העולם. לא פעם קוטע צלצול טלפון ב'כולל ש"ס אידן' את שיגרת הלימוד, על הקו ניצב מורה הוראה או מחבר ספר שכל בקשתו למצוא מקור במרחבי הש"ס למילה או לסברא מסוימת. אברכי הכולל, כבר הפכו ל'מנוע החיפוש' של עורכים ולמדנים רבים שנעזרים בבקיאותם.

לכל אורך הדרך זכה הכולל לעידודם וברכתם של כל גאוני וצדיקי הדור, מכל העדות והחוגים. כשהתפרסמה בקשתו של מרן הגר"ח קנייבסקי להקים סניף בני ברקי לש"ס איד'ן, מיהרו עוד גדולים וראשי ישיבות להצטרף לבקשה בכל לב.

יצוין במיוחד, מכתב קודש - שקיבל הרב אייזען מאת רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל. מדובר במכתב האחרון שכתב אותו גאון וצדיק בחייו בכתב יד קדשו מכתב שמשמש כעין צוואה לדורות ובו מבקש הגר"י אדלשטיין לתמוך במיזם. על המכתב הזה הוסיפו את חתימתם גם מרנן הגר"ח קנייבסקי שכתב "גם אני מצטרף לברכה", ואחיו ראש ישיבת פוניבז' רבי גרשון אדלשטיין, והרב ברוך דב פוברסקי.

כולם מצטרפים לדברי הרב אדלשטיין המודה למי ש"בגודל אהבתו לתורה הקים לגיון נוסף של כולל ש"ס איד'ן בעיר התורה בני ברק", ומצהיר ש"אין שום ספק אשר ככל שיוסיף ויתן עבור עמלי תורה אלו, הלומדים כל הש"ס בידיעה ברורה, כך יזכה שיבורך מאת השי"ת בברכות עד בלי די, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא".

השבוע, כאמור, נכנסו כל לומדי ש"ס אידן החדשים והוותיקים - יחד עם קבוצת התומכים שהגיעה מחו"ל. כשאך ראה מרן הגר"ח את הגאונים החביבים עליו, ביקש שוב לבחון את ידיעתם. היה זה 'מבחן פתע' שגם בו עמדו הגאונים בידע מרהיב. והסבו קורת רוח עצומה.

מבית הגר"ח הוזמנו הלומדים והתומכים אל ביתו של הרב אדלשטיין - שאחד הלומדים בסניף החדש הוא נכדו - למעמד מרומם של 'פתיחה' וברכה.

בהמשך השבוע זכו התומכים להתקבל גם אצל האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא מנהריה. שנתן לכל אחד בקבוק יין לשמירה. ואמר לתורמים: "העולם כולו עומד על הכולל הזה, שלומדים בו תורה שבעל פה. וכל מי שתומך בכולל, יקבל מן השמים בכפל כפלים. הוא בכלל לא ירגיש את ההוצאות. בזכות התורה הזו שנלמדת במסירות נפש ללא הפסקות וחופשים, יזכה עם ישראל לגאולה בקרוב".