אאא

במהלך השבוע הגיע הגאון רבי אברהם יהושוע סולובייצ'יק לביקור תנחומים מיוחד במעונו של הגאון רבי שמואל אוירבך היושב שבעה בעקבות פטירת אחותו הרבנית מרים טרגר ע"ה.

הגר"ש אוירבך תיאר בפני הרב סולובייצ'יק את גדלותה של אחותו שנישאה לגאון רבי יהודה טרגר ששימש כגאב"ד אנטוורפן. הרב אוירבך תיאר את חייהם הפשוטים בעת שהותם שם ואת המהפך הרוחני הגדול שעשו שניהם בקהילה היהודית במקום.

יצויין כי בשנים האחרונות שורר מתח מסויים וחילוקי דעות בין החצרות לאחר שהגרא"י סולובייצ'יק התבטא לא פעם כנגד הפגנות 'הפלג הירושלמי' ואף התבטא בזלזול מה על מה שמכונה כביכול "גזירת הגיוס".