אאא

בדברים שנשא אמש הגאון רבי משה שטרנבוך בהיכל ישיבתו, במסגרת השיעור השבועי על החומש הנמסר מידי שבוע, הוא התייחס למתיחות בין ישראל לארצות הברית על הריבונות הישראלית בכותל המערבי.

בדבריו החריפים אמר הגר"מ שטרנבוך: "השבוע התקוטט אחד מראשי השלטון באמריקה עם ראשי השלטון בארץ ישראל, וטען להם שהכותל המערבי אינו שייך ליהודים - והם ראו בזה כפגיעה חמורה".

"כל מי שיש לו עיניים לראות יראה את שורש העניין, שהרי ידוע שהם מנסים לרוקן את כותל המערבי מקדושתו ולהפכו ל'אתר לאומי'", אמר ראב"ד 'העדה החרדית', "וזה כבר שנים רבות שבעוונותינו הרבים הם מחללים את קדושת המקום ומשביעים שם חיילים וחיילות שיהיו נאמנים למדינה וחוקיה, ואלפי רחוקים באים לשם בפריצות נוראה כדי לבקר במקום, ולאחרונה הוסיפו פשע על פשעם לחזק את ידי הרפורמים ולתת להם מקום בכותל המערבי ללעוג שם רח"ל מהקב"ה ותורתו בפרהסיה".

הגר"מ שטרנבוך הוסיף, כי "חס ושלום להפכו למרכז כפירה ולמרכז פריצות בתיפלותיהם המעורבות, כביכול הכותל המערבי אינו מקום קדוש אלא הוא רק מקום היסטורי ולאומי ששייך לערוך בו טקסים. כשהם עצמם עושים מהכותל המערבי מקום היסטורי ולאומי גרידא ואינם רואים בו כמקום קדוש, נוהג עמם הקב"ה במידה כנגד מידה וגם אומות העולם מתייחסים לכותל כמקום לאומי גרידא, ומשייכים אותו למחלוקת עם הישמעאלים על בעלות וחשיבות המקום, ומתעלמים לגמרי מקדושת ונוראות המקום שלא זזה משם שכינה מעולם".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"אם הם היו מכבדים את הכותל המערבי כמקום קדוש לתפילה ולא היו הופכים אותו ל'אתר לאומי' ששייך בו חלק לרפורמים לעשות בו את טקסיהם רח"ל, לא היו מתקוטטים עמהם לומר שהכותל המערבי אינו שייך ליהודים".

הרב הדגיש בדבריו: "ידוע שכל תפילות בית ישראל בכל מקום שהם עוברים דרך ארץ ישראל, ומשם לירושלים, ומירושלים הם עוברים דרך הכותל המערבי למקום קודש הקדשים ששכינה לא זזה משם מעולם, ועכשיו בשעה זו שבאים פריצים וכופרים לכותל המערבי ועושים ליצנות ומבזים שם את הקב"ה ומכעיסים אותו בתוך מקום שכינת עוזו, עלולה השראת השכינה בכותל המערבי להתמעט ולהסתלק במקצת בשעה שמכעיסים אותו במקום זה, ואז ח"ו אנו בסכנה שמא תפילותינו לא יתקבלו ונהיה במצב ש'גם כי סתם ואשווע סתם תפילתי', ונהיה מופקרים כאיילות השדה, ה' ישמרנו".

"וצריכים אנו למחות על חילול הקודש והמקדש שמשחקים בלעג וקלס בכותל המערבי מקום שכינת עוזו", סיים הראב"ד את דבריו, "והקול נשמע ממרום 'על כבודי לא מחיתם', ואנו מעוררים ח"ו דין שמים עלינו כשאנו שותקים, והלב כואב ודואב לראות כבלע את הקודש ואי אפשר לשתוק בשעה כזאת, וראוי לחשוש שיתבעו אותנו בשמים שאין עונה ואין מקשיב להשמיע קול מחאה עצומה בכותל המערבי שתישמע מסוף העולם ועד סופו, וכל אחד ישתדל למחות כפי יכולתו וכוחו".