אאא

על פי תחזית הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), החלוקה הדמוגרפית בין יהודים וערבים לא צפויה להשתנות משמעותית בעשורים הבאים, אך כן צפוי שינוי משמעותי בשיעור האוכלוסייה החרדית, שאמורה לגדול.

אם בסוף שנת 2015 מנתה כלל אוכלוסיית ישראל 8.5 מיליון תושבים, בסוף שנת 2024 היא צפויה להגיע ל-10 מיליון תושבים, בסוף 2048 ל-15 מיליון, ול-20 מיליון תושבים בסוף תקופת התחזית, בשנת 2065.

חלקה של אוכלוסיית היהודים ואחרים בעוד 25 שנה (שנת 2040) צפוי להישאר דומה לחלקה ב-2015 (79%) וכך גם חלקה של האוכלוסייה הערבית (21%). רק בעוד 50 שנה (שנת 2065) צפוי חלקה של אוכלוסיית היהודים ואחרים לעלות ל-81%, בעוד חלקה של האוכלוסייה הערבית צפוי לרדת בשני אחוז.

כאמור, חלקה של האוכלוסייה החרדית צפוי לעלות מ-11 אחוז מסך האוכלוסייה בישראל בשנת 2015 ל-20 אחוז בשנת 2040 ול-32 אחוז בשנת 2065. ביחס ליהודים בלבד, צפויה האוכלוסייה החרדית לעלות מ-14 אחוז בשנת 2015 ל-24 אחוז בשנת 2040 ול-40 אחוז בשנת 2065.

גם שיעור השתתפות החרדים בשוק העבודה צפוי לעלות עם השנים, לפי הלמ"ס, ולעמוד בסוף תקופת התחזית - שנת 2065 - על 26 אחוז, לעומת 7 אחוזים וחצי כיום.

השינוי הדמוגרפי העתידי בהרכב אוכלוסיית הילדים בני 14-0 צפוי להשתנות באופן דרמטי בהרבה: בעוד בשנת 2015 עמד חלקם של ילדי החרדים על 19 אחוז, בעוד 50 שנה שיעורם יזנק ללא פחות מ-49 אחוז.

נתון מדהים נוסף, הוא שיעור הילדים הערבים: בשנת 2015 הם היוו 25 אחוז מילדי ישראל, אך בעוד 50 שנה הם יירדו ל-15 אחוז.

בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדגישים, כי הבסיס לאומדן האוכלוסייה החרדית הוא ההגדרה העצמית כפי שנחקרה בסקר החברתי שנערך בלמ"ס בין השנים 2014-2002 עם השלמת מידע ממרשם האוכלוסין. התחזית שנערכה אינה מתחשבת במעברים אפשריים בין האוכלוסייה החרדית לשאר האוכלוסייה היהודית: "מסיבות אלו, אומדן זה עשוי להיות לא מדויק".