אאא

האדמו"ר מדינוב ארה"ב הגיע למסע קברי צדיקים באוקראינה, לרגל היארצייט של סבו בעל ה"מנחת אלעזר" ממונקאטש זיע"א שתתקיים בשבוע הבא.

האדמו"ר ישהה באוקראינה בימים הקרובים, בסיוע חברת 'גלאט תור' המפעילה את קרית קדושת לוי בברדיטשוב, יחד עם חמישים מחסידיו שהגיעו יחד איתו.

האדמו"ר החל את המסע בברדיטשוב כשלאחר מכן ימשיך במסע קברי צדיקים באוקראינה, ובשבת הקרובה ישהה בעיר מונקאט סמוך לציון סבו הרה"ק בעל המנחת אלעזר זיע"א.