אאא

החינוך העצמאי הצטרף ליום התפילה - שנחשף לראשונה בכיכר השבת" - עליו הורו מועצות גדולי וחכמי התורה למען חינוך הבנים וכנגד פיתויי הזמן, וקורא לקריאת תהילים המונית במוסדותיו בערב ראש חודש סיון.

בנוסח הקריאה שפורסמה על ידי הנהלת החינוך העצמאי נכתב כי "אל מנהלי ומנהלות בתי הספר של ה'חינוך העצמאי', שלום וברכה, ער"ח סיון תשע"ז – יום תפילה, זעקה והתעוררות.

"על פי הוראת 'מועצות גדולי וחכמי התורה' והנחיית מרן רשכבה"ג הגראי"ל שטיינמן שליט"א, יתקיים ביום חמישי, ערב ר"ח סיון יום תפילה, זעקה והתעוררות, בו יאמרו בכל קהילות ישראל ובהיכלי התורה תפילת יו"כ קטן ופרקי תהילים.

"יום התפילה שנקבע", מסבירים בחינוך העצמאי, "מטרתו לזעוק ולהריע, להצלת ושמירת נפשותינו ונפשות ילדינו היקרים, מפגעי הטכנולוגיה שחלליה רבים. מנהלי ומנהלות בתי הספר של החינוך העצמאי, נקראים לקחת חלק ביום התפילה והזעקה, לעורר את התלמידים והתלמידות ולזעוק בתפילה עמם ועם כל בית ישראל, למען הצלת כלל ישראל מפגעים אלה. ומובטחים אנו, כי תפילת תינוקות של בית רבן, בוקעת רקיעים ולא תשוב ריקם".

גם בארגון 'תודעה' פנו לכל מגידי השיעורים בקריאה להצטר ליום התפילה. "אל מגידי השיעורים די בכל אתר ואתר, קריאה ובקשה, לאור קריאת מרנן ורבנן ובראשם מרן רשכבה"ג ראש הישיבה שליט"א, נבקש בזאת שבכל מאות שיעורי התורה בכל רחבי הארץ יחד עם כל עדת ישראל, יצטרפו ביום המסוגל ער"ח סיוון כל משתתפי השיעורים, בתפילה וזעקה על נפשנו ונפש צאצאינו להינצל מפגעי הטכנולוגיה ע"פ סדר התפילה שנקבע ע"י גדולי ישראל שליט"א והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים, אמכי"ר".