אאא
מילים:
 
מזיו פניו איש לא יזוז מכבוד רבנו מאיר מזוז.. 
זיו פניו ואור עיניו חכמת אדם תאיר פניו. תורתו אומנותו ממקום ישיבתו..
 
מזיו פניו איש לא יזוז מכבוד רבנו מאיר מאזוז, ונלמד מתורתו .. תורתו וקדושתו..
 
מאלף דת בישראל ועונה לכול שואל ישמרהו האל.. בימיו יבוא גואל.. 
מזיו פניו איש לא יזוז מכבוד רבנו מאיר מאזוז, ונלמד מתורתו.. תורתו וקדושתו.. 
 
מוצאי שבת המלכה שיעורו בהלכה.. מזכה הרבים מישיבת כסא רחמים.. 
מזיו פניו איש לא יזוז מכבוד רבנו מאיר מאזוז