אאא

בוועידה, שהתקיימה השבוע השתתפו מאה נציגים, מדתות רבות, שהגיעו לברלין מ-53 מדינות שונות. הוועידה הראשונה בנושא "אחריותן של דתות לשלום" מסמלת מגמה חדשה במדיניות משרד החוץ הגרמני.

במסגרת זו, שיח בין-דתי עתיד להיות חלק בלתי נפרד ממדיניות החוץ הגרמנית. לפי משרד החוץ הגרמני, הבסיס ליוזמה הוא העובדה שכמעט כל הדתות מדגישות את החשיבות הבסיסית של שלום, מנגד, חלק גדול מהסכסוכים ברחבי העולם מתודלקים על ידי חיכוכים דתיים.

בנאום הפותח שנשא בוועידה שר החוץ הגרמני - בעצמו נוצרי פרוטסטנטי - הוא קרא למשתתפים "להיענות לאתגר" וליטול אחריות דתית לקיומו של השלום. לצד זאת הדגיש גבריאל כי מטרת הוועידה איננה לשם קיומו של שיח דתי פילוסופי ואף לא לשם מאבק למען חופש הדת אלא בכדי לבחון כיצד קהילות דתיות שונות יכולות לטפח שלום ויציבות באזורים שלהם, זאת באמצעות שיחות בין נציגי הדתות - שידברו אחד עם השני, במקום אחד אודות השני.

"גרמניה שמחה על כך שהדתות חיות בשלום זו עם זו במדינה. אנו ארץ שבה המדינה שומרת על ניטרליות בכל מה שנוגע לנושאים דתיים, אך היא איננה חילונית. לדת יש מקום במדינה שלנו. אנו שמחים לראות את שובן של כמה מהדתות שאבדו בזמן מסע הטרור וההשמדה של הנאצים נגד אזרחים יהודיים. אנו שמחים מאוד על כך שקהילות יהודיות הקימו עצמן מחדש במדינה שלנו, משום שלא מדובר בדבר ברור מאיליו" ציין גבריאל בנאומו.

הרב יהודה טייכטל, ששימש אחד הנציגים היהודיים הבכירים בוועידה, ציין לאחריה כי "העובדה שמנהיגי דתות נפגשים בשביל לעסוק בשיח מעשי דווקא ולא בשיח דתי היא לדעתי החידוש הגדול של הוועידה הזאת – מה שהופך אותו ליוצאת דופן בנוף הוועידות הבין דתיות ומה שמגדיל את הסיכוי לכך שנראה השפעה שלה על סכסוכים ברחבי העולם".