אאא

בדו"ח של נציב קבילות החיילים אלוף במיל. יצחק בריק שמתפרסם היום (ראשון), הוא מייחד פרק ארוך ל'פקודת הזקן', לפיה הועברה הסמכות להתיר גידול זקן לחייל, מרב היחידה לקצין שלישות פיקודי.

"ממועד פרסום ההנחיות החדשות למתן היתרים לגידול זקָנים בצה"ל ועד לכתיבת שורות אלה הוצפתי בקבילות בנושא. כעת, משהתרשמתי לעומק מהסוגיה מבקש אני להצביע על הפערים ביישום ההנחיות ועל הבעייתיות המובנית בהנחיות עצמן", פותח הנציב.

לדבריו "כצפוי, היו בתחילה 'חבלי לידה' קשים אשר נבעו מבלבול ומחוסר ודאות בנוגע לטיב ההנחיות, ואשר הביאו בתורם לפגיעה בכבוד החיילים ובפרט בחיילים אשר גידול זקן הוא חלק מהותי מאישיותם", וכאן הוא מונה 2 מקרים בהם דרש מפקד יחידה מכל החיילים להתגלח עד שיוברר למי יש פטור. במקרה אחר הסביר מפקד גדוד לחייליו כי ימליץ על אישור בקשות לגידול זקן לחיילים דתיים ולבעלי ליקויים רפואיים בלבד, ובכך קבע כלל גורף שמנוגד לפקודות המורות להקפיד על בחינה פרטנית של כל בקשה לגופה.

קבילה אחרת דיווחה כי נאמר לחייל שבקשתו שכבר אושרה - נשללה, ותיבחן מחדש בשל "הנחיה מלמעלה" לפיה רק עשרה אחוזים מכל חיילי האגף שבו הוא משרת יורשו לגדל זקן מאיזושהי סיבה.

אלוף בריק מציין, "לאור התערבותי הופסקו תופעות אלו, ושכיחות אלה בשורות הצבא ירדה ירידה של ממש בזכות חידוד והסברה נכונה של ההנחיות, של האיסורים ושל הדגשים בהליך הגשת הבקשות ומתן מענה מדוקדק לשאלות ולפניות של מפקדים בשטח מטעם הגורמים המוסמכים בענף המשטר והמשמעת אשר באגף כוח האדם. עם זה, התופעות לא נעלמו באופן מוחלט, וצפויה לצה"ל עוד עבודה במיגורם".

הנציב אך קובע ברורות: הפקודה לא הייתה מספיק ברורה, ומקרי הפרט החריגים לא הובררו די צרכם. "מעבר לכך, רק קציני השלישות הפיקודיים וראשי המטה של הפיקודים והזרועות מוסמכים לבחון את הבקשות לגידול זקן, אולם הסמכה זו פורמלית בלבד ונעדרת ממנה הסמכה מהותית לבחינת הבקשות".

"רוצה אני לשאול, מה מותר קצין השלישות או ראש המטה בבואו לבחון בקשות לגידול זקן? כדי לבחון אם זקנו של חייל אכן הוא חלק מאישיותו אין צורך בניסיון צבאי עשיר, אלא במיומנויות הנחוצות לבדוק אם זקן הוא מרכיב מהותי בדמותו ובאישיותו של חייל כלשהו מיומנויות אשר מחייבות היכרות עם החייל עצמו או עם הגורמים הקרובים אליו ומכירים אותו. למעלה מזה, ריבוי הבקשות לגידול זקן ומיעוט הגורמים המוסמכים לבחון אותם יוצרים מצב עניינים שבו הם אינם יכולים לבחון כל בקשה לגופה בצורה מעמיקה ורצינית ולהמשיך בתפקידם הצבאי העיקרי".

והוא מסכם: "לפיכך, החיילים נתונים כיום במצב בו לגורמים המוסמכים אין את התנאים לבחון את בקשותיהם מבחינה מהותית, והעומס שבתפקיד זה מביא לעתים לידי בחינה בלתי מעמיקה של הבקשות".

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "פקודת ההופעה והמשמעת הנהוגות בצה"ל נכנסה לתוקף לאחר שנידונה מספר פעמים בבג"ץ ואושרה בצה"ל. הן הבקשות והן הערעורים נבחנים באופן פרטני ונשקלים לעומקם. הפקודה וההנחיות בנושא הזקנים הופצו והובהרו לכלל הקצינים העוסקים בנושא. כל מקרה בו יש חריגה ומובא לידיעת מפקדים מטופל באופן מיידי כך גם במקרים שהוצגו בדו"ח".