אאא

המונים מתושבי ויליאמסבורג השתתפו במסע הלויה של הגאון רבי אפרים פישל הרשקוביץ זצ"ל, דיין קהילת צאנז וקלויזנבורג בארה"ב ומחשובי הפוסקים.

במסע הלויה נשא דברי הספד כ"ק האדמו"ר מצאנז קלויזענבורג, אשר בדבריו הכתיר את בנו הגה"צ רבי יצחק למלא מקום אביו כדומ"ץ הראשי של קהילת צאנז.

בין המספידים בנו הדומ"ץ החדש ובניו, חתנו הגר"מ מייעס דומ"ץ בעלזא וויליאמסבורג וחתנו הגר"י אונסדורפער מרבני ק"ק צאנז קלויזענבורג בוויליאמסבורג, תלמידו המובהק הגרי"א לעווי ראש ישיבה לצעירים צאנז קלויזענבורג בעיר, גאב"ד קארלסבורג, תלמידו כ"ק האדמו"ר מקאסוב.