אאא

הלילה ליל חג השבועות זמן תורתנו התכנסו מאות אלפים מבני העם היהודי ללא הבדלי עדות חוגים ומגזרים בבתי הכנסיות, בתי המדרשות, היכלי הישיבות מסביב לכל העולם ללימוד תורה משותף לרגל חג מתן תורה.

גם מי שאינו זוכה לשקוד באוהלה של תורה במשך כל השנה כולה יוצא מגדרו ועושה מאמץ המסמל את מסירותו של העם היהודי לתורה הקדושה ולדבקות בבורא יתברך תוך הקפדה על שמירת מצוות.

רבים מתלמידי החכמים הוגים בתורה בכל מאודם, אולם נדמה שיש אחד המתנשא מעל כולם.

מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי שכפי משמעות הכינוי שר התורה שדבק בו ע״י המוני בית ישראל אכן שוקד והורה בתורה הקדושה ללא הפסקה קיץ וחורף גשם וחמסין מסביב לשעות יממה בכל ימות השבוע.

בכל שנה מסיים מרן שר התורה את כל התורה כולה תנ״ך, משניות תלמוד בבלי וירושלמי, הלכה, רמב״ם שולחן ערוך, ספרא, ספרי מדרשים, וזוהר.

לידי כיכר השבת הגיע תיעוד מיוחד של ספר תורה מהלך מרן הגר״ח קנייבסקי ברגעי הלימוד בסלון ביתו ברח׳ רשב״ם בבני ברק כשהוא שקוע כל כולו בדפי הגמרא מתוך תשוקה רוחנית ומתענג עליהם במתיקות רבה ובחדווה עילאית כשאינו שם לב לכל המתרחש סביבו ומנותק מכל הבלי העולם הזה.