אאא

הפרויקטים כללו שיפור נגישות מידע וזכויות רפואיות למטופלים הזקוקים לכך, טיפול בנוער נושר , טיפול בילדים בסיכון ומתן עזרה לאוכלוסיות חלשות שונות.

הסטודנטים והסטודנטיות נדרשו להכין פוסטר בו תוצג מהות הפרויקט, מטרתו והגורמים השונים איתם נדרש לשתף פעולה למען הצלחת הפרויקט.

את יום הצגת הפרוייקטים יזמו חברי ועד הסטודנטים, גוף שהקמתו היתה חלק מפרוייקט של סטודנטים לעבודה סוציאלית שנה שעברה.

יום העיון התקיים לאורך כל שעות היום, בשעות הבוקר הוצגו הפרוייקטים של מסלול הנשים ובשעות הערב הוצגו הפרוייקטים של מסלול הגברים.

ההרצאות של סגל ההוראה ושל המרצים האורחים עסקו במעמדו של העובד/ת הסוציאלי/ת בשוק התעסוקה בישראל, בסוגיות מקצועיות בתחומים שונים וכן הצגה ודיון לאחריה בנושאים הקשורים לעולמות התוכן של העובדים/ות הסוציאליים.

אחת המרצות שהשתתפה באירוע היא נעה אריאל שמעלה הצגה העוסקת בהגנה על ילדים חסרי ישע. אריאל הסבירה את חשיבות עבודתו של העובד הסוציאלי במסגרת קהילתית אדוקה.

הרב מאיר יעקובוביץ', מנכ"ל מבחר בירך את הסטודנטים והסטודנטיות ואמר כי "אני רואה חשיבות בקיום יום כזה גם במסגרת לימודי עבודה סוציאלית כמו במסלולי לימוד אחרים בהם מתקיימים ימי עיון והצגת פרוייקטים. התוצרים של הפרויקטים מרשימים, כולי תקווה ואמונה כי עם יציאתכם לשוק העבודה, יביאו הבוגרים והבוגרות ברכה לקהילה ולתא המשפחתי ובכך יצטרפו למאות הבוגרים והבוגרות של מכללת מבחר בתחום העבודה הסוציאלית"

במכללת מבחר מציעים לימודי עבודה סוציאלית לתואר ראשון ושני , לגברים ונשים, בהפרדה מלאה.