אאא

בית המשפט המחוזי בירושלים הורה היום (רביעי) לעיריית בית שמש להסיר את "שלטי הצניעות המדירים נשים" תוך 30 יום. אם העירייה לא תקיים פסק דין זה, היא תיקנס בעד כל יום שכך תנהג ב-10,000 שקל.

פסק הדין נסוב על 5 שלטים, כשלגבי שלושה מהם נימק השופט יגאל מרזל את גובה הקנס המשמעותי בשל העובדה כי עיריית בית שמש הפרה את חובתה להסירם עד כה.

את ההליך המשפטי הגדיר השופט כ"ביזיון בית המשפט", בכך שהרשות המקומית לא שעתה להוראות החד משמעיות בענין של בית המשפט והיועץ המשפטי לממשלה.

אף שהעיריה לא הסירה את השלטים "מחשש לאלימות" - כתב השופט - "הדבר יוצר מראית עין כאילו מה שכתוב בשלטים לגיטימי, והתוצאה: העמדת נשים בסכנה...".