אאא

נשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה חכם שלום כהן נדרש להכריע בסוגיה המסעירה את יהדות ארצות הברית. במענה לשאלתו של חבר מועצת גדולי התורה באמריקה וראש ישיבת "עטרת תורה" הגאון רבי יוסף רפול מביע נשיא המועצת את דעתו הנחרצת כנגד הפגנות הגיוס המתוכננות בארה"ב.

במכתב מיוחד ששיגר הבוקר בידי בנו הגאון רבי יעקב כהן שהמריא לפנות בוקר לארה"ב, תוקף ראש הישיבה בחריפות את היוזמה לצאת ולהפגין וקובע כי "כל התכנסות או התקהלות של יהדות ארה"ב כנגד, מעבר לכך שאין בה צורך היא אף עשויה לגרום נזק ולהרע ח״ו את המצב בו אנו נמצאים היום״. עוד במכתב מציין נשיא המועצת כי "כל השמועות שהגיעו אליכם בעניין אין מקורם אמת, ואנו עומדים על משמר הקודש יחד עם גדולי התורה".

תוכן המכתב:

"כבוד ידידנו מקים עולה של תורה הגאון הגדול חכם יוסף הררי רפול שליט"א ראש ישיבת "עטרת תורה" בניו יורק וחבר מועצת גדולי התורה באמריקה רוב שלומות וישע רב!"

"לאור פנייתכם בעניין גיוס בני הישיבות בארה"ק הריני להשיבו כי אין הדברים כן, וכי אנו עומדים על משמר הקודש יחד עם גדולי התורה, וכל השמועות שהגיעו אליכם בענין אין מקורם אמת, וצריך להתפלל להקב"ה שימשיך לעזרנו על דבר כבוד שמו בעניין זה ובשאר העניינים. והדבר ברור הוא שכל התכנסות או התקהלות של יהדות ארה"ב כנגד, מעבר לכך שאין בה צורך היא אף עשויה לגרום נזק ולהרע ח"ו את המצב בו אנו נמצאים היום". את מכתבו חותם ראש הישיבה בפסוק: "והאמת והשלום אהבו".

ח"כ משה גפני מתייחס להפגנה (צילום: ישי כהן)