אאא

קהילת סאטמר פרסמה הבוקר (חמישי) "קול קורא" המבקש להשתתף בעצרת המחאה שתתקיים ביום ראשון הקרוב באיצטדיון ברקלי בניו יורק. כפי שנחשף הבוקר ב"כיכר השבת", על המכתב חתום האדמו"ר מהר"י מסאטמר שקרא לחסידיו ליטול חלק בעצרת וכן אדמו"רים, רבנים ודיינים המזוהים עם שיטת סאטמר ונמנים על חוגי הקנאים באמריקה.

והנה המכתב במלואו:

"התאחדות הרבנים דארה״ב וקנדא. בת עמי לא תחשה".

"קול נהי נשמע מציון, תקופה נוראה פקדה את עם ה׳ היושב בתוכה, שלטון הרשע קמה להשחית ולבלע כל קודש, בחוקקם חוק הגיוס לנתק בחורי ישראל מחיק התורה והאמונה, ע״י התבוללות בצבאם המיוסד על ג׳ עבירות החמורות, ומטרתם גלויה וברורה שיהא לקעקע ביצתן של ישראל הנאמנים לה׳ ולתורתו, ויום יום מתנפלים על בחורי חמד להכריחם להתגייס, ואלו העומדים על נפשותם להימלט מידם מוכים ונמקים בכלא שבועות וחודשים, ובעוונותינו הרבים אלפי מצעירי הצאן נלכדו בשחיתותם ל״ע, מי בכפייה ומי בפיתוי, וההורים האומללים מבכים מרה את אסון צאצאיהם ואין לאל ידם להושיע, ושכינה מקננת ומייללת איה בני, ואיככה נוכל וראינו ברעה אשר ימצא את עמינו, ואם נחריש לעת הזאת מצאנו עוון ח״ו. ודרשו חז״ל את הפסוק וכשלו איש באחיו, איש בעוון אחיו וכו׳ שהיה בידם למחות ולא מיחו, ונפסק בשו״ע שעל כיוצא בזה מצוה לשום לדרך פעמיו להשתדל בהצלה אף בשבת".

ח"כ משה גפני מתייחס להפגנה (צילום: ישי כהן, כיכר השבת)

"על כן הננו קוראים לעצרת מחאה אדירה להרעיש תבל ומלואה על צרת אחינו בית ישראל, ולקרוא אל ה׳ בחזקה להעביר רוע הגזירה. ועל כל אחד ואחד מוטלת חובה להשתתף בעצרת זו ביום א׳ שלח הבעל״ט בשעה 3:00 אחה״צ בבנין הגדול בארקלעיס סנטר, ברוקלין ניו יארק".

"בקשתינו שהשם יתברך יפר עצת אויבינו וכל כלי יוצר עלייך לא יצלח, ולא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי, ולא ננוח ולא נשקוט עדי תוסר חרפה זו מעלינו ותיבטל הגזירה, וישראל הושע בה׳ תשועת עולמים בבית גואל צדק במהרה בימינו אמן".