אאא

בטיש לאחר 'רעווא דרעווין' היום, דיבר האדמו"ר מויז'ניץ באריכות על חשיבות ההתרחקות ממחלוקת, גם אם היא כביכול "למען כבוד הרב'ה".

האדמו"ר סיפר, כי סבו, האדמו"ר בעל ה'אמרי חיים' זי"ע, התייחס פעם לבעלי המחלוקת החושבים שזו 'מצווה לשמור על כבוד הרבי שלי', ובשל כך עושים מחלוקות עם אחרים, והתבטא כי הוא מוכן לוותר על כל הנהגת האדמו"רות אם יש מחלוקת.

האדמו"ר מויז'ניץ בריקוד אחדות עם אחיו האדמו"ר (צילום ארכיון: יהושוע פרוכטר)

ו"פעם אחת הוסיף בעל ה'אמרי חיים': "40 שנה אני נושך את שפתי ומתאמץ בכל כוחי למנוע מחלוקת, באים אלה המחרחרי-ריב ומעוררים מדנים ומריבות?".

יש כאלה, אמר הערב האדמו"ר מויז'ניץ, הסוברים שלעשות מלחמה ומחלוקת בעד כבוד הרבי, הוא מעיקרי החסידות. ולא היא. זה הכל מעשה יצר ומעשה שטן. אף שיש כאלה שלדאבוננו נוהגים כן, אין לזה שום קשר עם חסידות.