אאא

בארצות-הברית תיערך היום (ראשון) ההפגנה נגד "גזירת" הגיוס, על ידי חסידות סאטמר והקנאים, יחד עם אנשי 'הפלג הירושלמי', כאשר רבים מהאדמו"רים החסידיים והרבנים הליטאיים בחרו שלא להשתתף בהפגנה שמתפרשת נגד גדולי ישראל, חברי מועצות גדולי וחכמי התורה.

עיתון "הפלס", בטאון "הפלג הירושלמי", מפרסם הבוקר בעמוד הראשון את מכתבו של מנהיגם הרוחני, הגאון רבי שמואל אוירבך, הקורא להשתתף בהפגנה.

במכתבו כתב הגר"ש: "הנני בכל לב לברך ולחזק את האסיפה הגדולה והנשגבה להצלת התורה והיהדות על ידי אחב"י היראים ובני התורה אשר באמריקה המתאספים להקהל ולעמוד על נפשנו כחומה בצורה כנגד גזירות השמד אשר מבקשים תועים לעקור את הכל, לא תקום ולא תהיה".

"ומצוה וחובה גדולה לכל אשר יראת ד' בלבבו להשתתף באסיפה החשובה הזאת", מוסיף הרב אוירבך, "זאת התורה לא תהיה מוחלפת והיא חיינו ואורך ימינו. ולא ננוח ולא נשקוט עד אשר בעז"ה יתבטלו כל גזירות הקשות, ובמהרה תימלא הארץ דעה את ד'".