אאא

המאבק בהפגנת הגיוס וחלופת המכתבים בין ראשי הישיבות בארה"ב לבין גדולי הדור בארץ בעניין סוגיית גיוס בני הישיבות הפכו לשיחת היום ברחוב החרדי בארץ ובארצות הברית כאשר כולם דנים בנושא.

ל"כיכר השבת" נודע כי הגאון רבי אהרן פלדמן, ראש ישיבת 'נר ישראל' מבוליטמור וחבר מועצת גדולי התורה בארה"ב, צפוי להגיע ביממה הקרובה לישראל לחתונת נכדתו ובמקביל יבדוק מקרוב את כל הטענות שהועלו בנושא.

ראשי ישיבות ועסקנים מישראל ששוחחו עמו, כך נודע ל"כיכר השבת", הבהירו לו כי הוא מסתמך על נתונים שגויים וכי ועד הישיבות פועל למען עולם התורה ובעוד בעבר מי שלא עמד בתקנות כלל לא קיבל סיוע וכיום מסייעים לכולם.

הגר"א פלדמן החליט לבדוק את מצב הדברים לאשורו ולפיכך הוא צפוי להיפגש בישראל עם ראשי ישיבות ועסקנים הבקיאים בסוגיה על מנת לדון עימם בהרחבה וללמוד את הנתונים לעומק.

יצוין כי לאחרונה גורמים שונים טענו כי הא סובר כשיטת הגאון רבי מלכיאל קוטלר ראש ישיבת ליקווד - המקורב להשקפת 'הפלג' - בעניין זה.

מלבד זאת, מכתבו מסוף השבוע של ראש ישיבת סלבודקא, הגאון רבי משה הלל הירש, בעניין 'ועד הישיבות' - שנחשף לראשונה ב"כיכר השבת" - הביא את הגר"א פלדמן להבנה כי ועד הישיבות אכן מסייעים לכולם.

כזכור, הגרמ"ה הירש פרסם הבהרה בעיתון "יתד נאמן", בה הוא כתב בכתב ידו: "על מה שאינשי דלא מעלי אשר כוונתם לקעקע הנהגת גדולי הדור שליט"א מכפישים בשמי את ידידי הרה"ג ר' חיים אהרון קאופמן שליט"א, הנני להעיד בזה שהרב הנ"ל נאמן בדבריו ובמעשיו ופועל ממש ללא לאות עבור כלל בני הישיבות. גם אלו שלא הקפידו לקיים התקנות, מתאמץ במסירות ועד הישיבות לעוזרם.

"ובאמת מוטל על כל בחור לדעת על אחריותו האישית לשמור על כל התקנות להסדרת מעמד בן ישיבה כהוראתם של גדולי הדור זצ"ל ושליט"א, בשימת לב על כל ההודעות שמתפרסמות ע"י ועד הישיבות, כפי שהוכח שהפועלים על-פי התקנות של ועד הישיבות לא ניזוקים. ועל זה באתי על החתום בצער על הכאב שנגרם ובציפיה לישועה - משה הלל הירש", נחתם המכתב.