אאא

מפקד פיקוד הצפון האלוף יואל סטריק, הדיח מתפקידו מ"פ (מפקד פלוגה) בחטיבת יפתח, שסרב פקודה ולא אפשר לחייליו לצאת לאימון למרות הראות של מפקדיו.

במהלך תרגיל גדודי שהתקיים בליל יום ד׳ ה-25.5.17, שבמסגרתו ביצע הגדוד תרגיל גדודי בהשתתפות כלל הפלוגות, סירב מפקדה של אחת הפלוגות להשתתף באחד מחלקי התרגיל לאחר שטען שהלוחמים לא קיבלו מספיק שעות שינה.
לאחר שהוסבר למ״פ על ידי מפקדיו כי הדבר עומד בפקודות הצבא ובתכנון התרגיל המקורי, כך ששעות השינה הנותרות עתידות להיות מושלמות במהלך יום למחרת והחיילים יקבלו על כך יום מילואים בתשלום מלא, החליט המ״פ שלא לצאת יחד עם לוחמי פלוגתו לתרגיל, בעוד שלושת הפלוגות האחרות המשיכו בתרגיל כמתוכנן.

לאור החלטתו של המ"פ נערך תחקיר לאירוע בו השתתף אלוף פיקוד הצפון במסגרת התחקיר ציין האלוף את תרומתו רבת השנים של המ״פ אך הדגיש כי סירוב פקודה מסוג זה הוא חריגה מהנורמה הפיקודית המצופה ממפקד פלוגה לוחמת אשר פוגע במרקם האמון הגדודי בלחימה.

לאור כך החליט לסיים את תפקידו של הקצין כמפקד פלוגה וזאת גם בהתאם להמלצות מפקדיו. כמו כן, הצביע האלוף על לקחים בנוגע לתכנון האימון אותם יש ללמוד מהאירוע ולהטמיע בהמשך באימוני חטיבות המילואים.