אאא

דרמה בישיבת בריסק: אמש (ראשון) הודיע ראש הישיבה הגאון רבי משולם דוד הלוי סולובייצ'יק כי לרגל גילו וחולשתו הוא מפסיק לסדר קידושין לתלמידי הישיבה.

בנוסף, הודיע הגרמ"ד כי הוא ממנה את בנו הגדול הגאון רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק, המכהן כראש ישיבה בישיבתו - ישיבת בריסק, למסדר קידושין בישיבה.

הגאון רבי יצחק זאב, בן 52, הוא חתנו של ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי ומתגורר בסמיכות לישיבת בריסק. מזה שנים אחדות שהחל למסור שיעורים בישיבתו של אביו לבחורים הצעירים ונחשב כבר סמכא להעברת תורת אביו,

יצויין כי הגרמ''ד הורה לבנו הגרי''ז להיבחן על הלכות סידור חופה וקידושין אצל חמיו הגרב''ד פוברסקי לפני שיחל בפועל בעריכת החופות לתלמידי הישיבה.

ל"כיכר השבת" נודע כי החופה הראשונה אותה יערוך הגרי''ז תהיה ביום רביעי הקרוב בחתונת בן הגר''צ שנק, מוותיקי תלמידי אביו הגרמ''ד.