אאא

הגאון רבי רפאל זר, מהדמויות הרבניות המוכרות בעולם החזרה בתשובה, התייחס במהלך שיעורו לתקיפת החיילים החרדים ויצא במתקפה חריפה נגד התוקפים הקיצוניים. 

את דבריו פתח ואמר: "יש לנו הערכה ואהבה אין קץ לכל חייל. אהבה אין קץ, שכל אחד ידע את זה. רבותיי, שכל אחד ידע את זה". 

הרב התייחס לתקיפות החיילים ואמר: "יש בזמן האחרון אנשים טיפשים, שבר מינן מתעסקים... לא יודע מאיפה בא השטויות האלה. אני לא מסתכל מה כל מיני טיפשים ופישרים שמבלבלים את המוח ופוגעים בחיילים. מי אמר שלא צריך ללכת לצבא? כל גדולי ישראל אמרו שמי שלא הולך ללמוד שיעוף לצבא.

הרב זר הביא דוגמאות מגדולי הדור: "הרב עובדיה יוסף אמר לבנו הרב אברהם יוסף 'אתה לא לומד תורה? תעוף לצבא'. הרב שך אמר בזמנו שכל מי שלא לומד תורה שיעוף לצבא".

"מישהו מאיתנו שונא חיילים?", תקף הרב, "מה אתה מביא לי קבוצות קיצוניות של מטורפים? שמה? שלחצו יד לאש"ף? אותם אתה מביא לי דוגמה? מי רואה אותם בכלל? הם דוגמה שלי? אני מתבייש באנשים האלה! בושה! גועל נפש".

"אנחנו צריכים לדעת רבותיי", פנה הרב לתלמידיו: "לנו יש תורה אחת, מנהיג אחד ורועה אחד, כולנו בני איש אחד אנחנו, כל חייל הדם שלי בדם שלו, אתה אח שלי. אני בוכה בשבילך".

"אני סיפרתי לכם, במלחמת שלום הגליל כמה חיילים בזכותי לא מתו" הוסיף הרב: "איזה גאוותן הרב הזה.. אני יגיד לך למה, כי אז הייתי ילד פחות מגיל 13. אני כל יום במלחמה ויתרתי על הפסקה, שעתיים וחצי הסקה הייתי עומד עם היכל פתוח והייתי גומר כל יום את התהילים עם דמעו. ככה הייתי בוכה". 

הרב סיים את דבריו ואמר: "אנחנו חיילים בדבר ה', החיילים שנמצאים ב'אלף למטה' בלימוד התורה, לא יכולים לזלזל באלה שנמצאים בשטח, ואלה שבשטח לא יכולים לעזור באלו שפה".