אאא

הלילה (רביעי) נפטרה בשיבה טובה הרבנית מרת רבקה מרקוביץ זצ"ל, אשת חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי צבי מרקוביץ זצ"ל, ראש ישיבות קרלין וסלונים רבה של רמת גן. 

הרבנית המנוחה הינה בתו של הגאון רבי שבתי יגל זצ"ל ונפטרה בבית החולים מעייני הישועה בבני ברק כשהיא בת 96.

בניה הם הגאון רבי שמואל מרקוביץ, מראשי ישיבת פוניבז', הגאון רבי אליעזר מרקוביץ מראשי ישיבת "בית מאיר", חתנו של הגר"ז רוטברג זצ"ל והגאון רבי יעקב מרקוביץ ראש כולל 'שער התורה' באלעד.

חתניה הם הגאון רבי יצחק דוד גרוסברד והגאון רבי עובדיה יעבץ.

ההלוויה תצא היום בשעה 13:30 מישיבת פוניבז' להר המנוחות שם תטמן לצד בעלה זצ"ל.