אאא

הרב יוסף דוויק מנצל: לאחר חשיפת "כיכר השבת" על הסערה בלונדון בעקבות דבריו של הרב יוסף דוויק - רבה החדש של הקהילה הוותיקה 'שער השמים', הנשוי לנכדת מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל - בנוגע ל"אנשי התועבה", והעובדה שגדולי ישראל ובראשם נשיא מועצת חכמי התורה הגאון חכם שלום כהן והראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף יצאו במכתבים חריפים נגדו, מתנצל הרב דוויק על דבריו ומבהיר כי לא התכוון להתיר את האיסורים חלילה. 

בפתח מכתבו לרבנים בארץ ישראל שהגיע לידי "כיכר השבת", כותב הרב דוויק: "הנה משברים וגלים גדולים עברו על עבדך על שיעור שמסרתי פה בלונדון", ומציין את הנושא עליו דיבר בשיעור, ואמר כי דיבר על הנושא בשל העובדה שצעירים רבים בלונדון מתמודדים עם הסוגיה. 

הרב דוויק מוסיף: "רבים שמעו בדבריי דברים שלדעתם לא היו ניתנים להיאמר, ושכל דעתי לא היה מכוון אל האמת כראוי. ויתכן מאוד שטעיתי בדרך שדיברתי ואף בפרטים שונים ושגיאות מי יבין".

בהמשך מוסיף נאה דוויק: "אני עפר ואפר ולא חיפשתי בזה להתגדל ולהתקנטר חלילה וחס, אלא בתום לבי הלכתי". 

הרב דוויק טען במכתבו כי "היו לצערי דברים שהוציאו על דבריי שהיו בכלל לשון הרע ומוציא שם רע. דברים שהוצאו מהקשרם ודברים שבכלל לא אמרתי אותם". בשלב הזה הרב דוויק מפרט בשישה סעיפים את הדברים שצוטטו בשמו ולדבריו עוותו או כלל לא נאמרו. 

חשיפת ''כיכר השבת'' בשבוע שעבר
חשיפת "כיכר השבת" 

כמו כן, באשר לכך שהציבור הבין כי הוא מקל בחלק מהדברים הקשורים לנושא, כותב הרב דוויק: "מודה אני לפניך שיכולתי להסביר הדברים באופן יותר ברור ועל זה אני מתנצל ומבהיר".

בהמשך הוא מוסיף ומתנצל שוב: "ייתכן מאוד שלא הייתי צריך להזכיר את הדברים בפרהסיה בזה".

הוא מוסיף וכותב על כך שנטען כי צוטט שאמר שטוב שיש את אנשי המצעד כמו שהרמב"ם אמר שבהקמת הנצרות יש דבר טוב - כלשון הרב דוויק: "הנני חוזר בי מאותם דברים". 

בסיום מכתבו הוא מוסיף: "תפשו את השיעור הזה לפרסם עלי שכפרתי בתורתנו הקדושה ח"ו. ובשומעי את הדברים הנוראים האלה ותפעם רוחי ואת כבודי עלי, הפשיטו ויסרו עטרת ראשי, חלילה, חלילה". 

רק אתמול דווח לראשונה ב"כיכר השבת" כי במכתב ששיגר הגר"ש כהן לקהילות בניו יורק ובניו ג'רסי והגיע לידי "כיכר השבת", הוא תוקף בחריפות את הרב דוויק: "הצטערתי לשמוע אודות דברים קשים וסילופי התורה הקד' שיצאו מפיו של אותו רב מלונדון שפער את פיו כנגד קודשי ישראל בדברי אפיקורסות גמורה אשר תצלנה אוזניים משמוע".

"על כן", מוסיף הרב וקובע, "הנני לגלות דעת תורה כי הדבר ברור הוא שאינו ראוי לכהן בתפקידו ואין לאפשר לו להמשיך ולדבר בפני ציבור עד אשר יעשה תשובה, ושב ורפא לו".

מכתב הגר''ש כהן הנחשף לראשונה ב''כיכר השבת''
מכתב הגר"ש כהן שנחשף לראשונה ב"כיכר השבת"

בסיום מכתבו מברך נשיא המועצת: "והנני לברככם בברכת כהן, שתזכו להמשיך ולעמוד על המשמר בקהילות הקודש באמריקה, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, בהרבצת התורה ובהעמדת הדת על תילה בביצור וחיזוק חומות הדת בדרך המסורה לנו מדור דור, וה' הטוב יכפר בעד עמו ישראל אכי"ר".

כפי שדווח ב"כיכר השבת", גם הראשון לציון ונשיא בית הדין הגאון רבי יצחק יוסף תקף את הרב דוויק ושיגר מכתב בנושא: "נשתוממתי ותרגז על דברי הבל ואפיקורסות שנאמרו כלפי יסודות אמונתנו בתורתנו,ישתקע הדבר ולא ייאמר". הרב חיזק את בני הקהילה וכתב: "לעמוד בפרץ ולמנוע שמיעת דיבורים כאלה שהם נגד תורתנו הקדושה".

"אוי לדור שכך עלתה בימיו", הוסיף הרב הראשי, "לדבר דברי קרירות בזלזול על תורתנו הקדושה. בענייני שכר ועונש".