אאא

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מבכירי הפוסקים הספרדים, יוצא במתקפה חריפה נגד קיום חתונות מעורבות, ומתבטא כי זו הסיבה למקרי מוות בעריסה של ילדים וייסורים אחרים.

בתחילת השבוע נשאל הרב על ידי אחד מתלמידיו: "לכבוד הרב מוצפי שליט"א אחד אמר שאפשר להתיר ללכת לחתונה מעורבת ולשבת בסעודה, רק ללכת בזמן הריקודים מעורבים, מה דעת התורה?".

הרב השיב לתלמידו: "איך העיז להתיר איסור תורה של ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ובגמרא אמרו שאם יש מעבר אחר והוא עובר במקום של פריצות 'רשע הוא' וייהרג ואל יעבור".

בשלב הזה הזהיר הרב בחריפות: "ובגלל זה יש מוות בעריסה. וילדים בשבועיים האחרונים נהרגים בסקילה, בשריפה, הרג, וחנק. השם יצילנו".