אאא

הרב יהודה רבי מישיבת "נחלת משה" שבראשותו של הגאון רבי יעקב בן נאים, עומד בימים אלו במרכזה של סערה ציבורית, המעוררת דיון נרחב בציבור החרדי זאת בעקבות הופעתו בהפגנת הגיוס של פלג מחסידות סאטמר וחוגי הקנאים בניו יורק, כעת הוא שוטח את גרסתו לנאום ולסערה שפרצה.

בהפגנה, הוצג כ"ראש ישיבת נחלת משה" בשעה שתפקידו בישיבה הוא רק "משגיח קטן" לצד נאום שנשא בו הציג שמות בדויים של בחורים שכביכול התגייסו לצבא בעקבות הציידים, בעקבותיו שלח הגר"י בן נאים את מכתבו לאדמו"ר מהר"י מסאטמר - שנחשף ב"כיכר השבת".

החלק בו בו הרב רבי סיפר בפני האלפים כי גם בישיבה בה הוא מכהן ישנם חמישה תלמידים מהישיבה שפותו על ידי הצבא לעזוב את ספסלי הישיבה לטובת שירות בצה"ל התברר כשקרי.

דבריו קוממו עליו את חמתו של ראש הישיבה שכאמור שלח מכתב זועם לאדמו"ר מסאטמר בו כותב הרב בן נאים כי הרב רבי לא משמש כראש הישיבה אלא כמשגיח קטן וכי השמות אותם מנה אינם שמות של תלמידים מהישיבה. דבר נוסף ציין ראש הישיבה כי מעולם לא התגייסו תלמידים מישיבתו אל הצבא על ידי פיתויים וגייסים.

במכתבו, הבהיר הרב בן נאים כי "ב"ה כל תלמידיו לומדים ומתעלים, כולם בני עליה, ואף אחד לא יצא לצבא בעקבות גייסים או פיתויים בלשכת הגיוס, והכל בדוי מן הלב".

הנאום של הרב יהודה רבי בהפגנה (מתוך השידור החי)

בשלב זה החלה סאגה ציבורית סוערת כאשר ב"כיכר השבת" נחשפו דבר קיומו של מכתב ראש הישיבה, כמו גם את דבר גיוסם של תלמידי הישיבה כאשר שיאה של הפרשה הגיעה עם פרסום דבריו ב"כיכר השבת" של תלמיד הישיבה שהתגייס ושלדברי 'הפלג' - כיוון גם אליו הרב רבי בנאומו בעצרת, שטען כי התגייס לצה"ל דווקא בגלל זריקתו מהישיבה על ידי הרב רבי וזאת למרות שהסביר לו מפורשות כי ייאלץ להתגייס במקרה וייזרק מהישיבה, אולם הרב רבי לא שעה לתחנוניו מה שהוביל לגיוסו לצה"ל, כאשר למרות זאת הרב רבי הציג את המקרה שלו כמי שגוייס בגלל הגייסים.

בחסידות סאטמר שקיבלו את המכתב של ראש הישיבה זעמו על הפרסומים וביקשו מהרב רבי הבהרות בנושא. הרב רבי נכנס אל מעונו של הרבי ושוחח עמו בהרחבה כשבמקביל קיים שיחה עם עסקניה הבכירים של החסידות.

במהלך השיחה, שתמלול ממנה נחשף כעת לראשונה ב"כיכר השבת", הציג הרב את גרסתו לנאום הבעייתי, ואמר: "אני משגיח הרבה שנים בעולם הישיבות, עד לפני חוק הגיוס לא הכרתי בחור אחד שהלך לצבא, אני מכיר את הציבור הזה מקרוב, אני חי אותו ונושם אותו הרבה שנים, מחוק הגיוס ואילך אני רואה פשוט משהו מהפכה, זה מה שקורה, סיפור אחרי סיפור מעשה אחרי מעשה, והלב שלי שותת דם".

"כל מילה שאמרתי, אני חוזר - כל מילה שאמרתי - מדוייקת לגמרי, אני מוכן לחזור על אותם דברים, הייתי עושה את אותו צעד גם אם היום בלילה היה שוב כינוס, אומר את אותם מילים, וחוזר על אותם דיבורים שהצעקה תישמע מסוף העולם ועד קצהו", אמר הרב רבי.

לדבריו: "כל אדם מבין שלא אומרים וחושפים פרטיים אישיים של בחור שיש לו משפחה ויש לו את החיים שלו בפני כל העולם, יש עוד נושא גם שלא מפיצים שמות של חיילים, היו הרבה דיונים בארץ ישראל על כל הנושאים האלו, הרי הם נתפסים על זה, כל העליהום שקיים היום, זה כאין וכאפס אם הייתי אומר את השמות האמיתיים, - העליהום היה פי עשר או פי מאה, זה היה מגיע למחוזות אחרים לגמרי, כל בר דעת מבין שלא אומרים שמות פרטיים, זה לא אופציה, האפשרות הייתה או לשתוק או לומר את השמות הבדויים.

"המטרה שבגללה אני דיברתי בכינוס, זה לבוא בעדות אישית, בן אדם שמוכר במשך שנים וחי את הדברים ואומר 'אני מעיד, אני קם ומעיד, אני מוכן למסור עדות בבית דין'. אדרבא, שיקימו מושב בית דין אני יבוא ויעיד, יבדקו את הנתונים אחד לאחד, כל מילה שאמרתי היא בדקדוק רב לא שום גוזמה, במאה אחוז של דקדוק".

המצגת: ההפגנה, השמות הבדויים והמכתב החריף

במקביל קיים "כיכר השבת" שיחה עם הרב יהודה רבי בכדי לקבל את תגובתו. בהתייחסו לשקרים שלכאורה היו בנאומו חוץ מהשמות הלא נכונים, אומר הרב רבי כי "לא נאמר אף דבר לא נכון, מנחה העצרת עשה טעות כשקרא לי ראש ישיבה, הרי כל אחד יודע שאני לא ראש ישיבה - אני משגיח, לא הייתי ראש ישיבה, לא מתיימר להיות ראש ישיבה, לא חיפשתי את התואר הזה".

אתה אולי גם לא תהיה משגיח...

הרב רבי: "זה מחיר מאד נמוך עבור מה שאני מוכן לשלם אם יהיה בכך תועלת ואפילו קטנה בהצלת כלל ישראל בנושא גזירת הגיוס".

הנה אתה שומע שאותו בחור, ר., סיפר בהקלטה שנחשפה ב"כיכר השבת" ואומר שבעצם אתה היית אשם, אתה זרקת אותו מהישיבה...

בשלב זה, מציג הרב רבי גירסה הפוכה להשתלשות האירועים עם הבחור, שכזכור טען כי נזרק מהישיבה בגלל טלפון שאפילו הודעות לא היו בו וכי הוא התחנן בפני הרב רבי להישאר בישיבה תוך שהוא מבהיר לו כי באם ייזרק הוריו יאלצו אותו להתגייס, אך תחנוניו לא הועילו.

הרב רבי: "כמה אפשר לשקר ולהכחיש את השמש בצהריים?! אני תפסתי לצערי אייפון אצל הבחור, בפשטות הייתי צריך להשליך אותו מהישיבה, זה הפשטות, אבל בכל פעם צריכים להפעיל הרבה שיקול דעת, היה צריך סנהדרין שיושבים ודנים בדיני נפשות על כל בחור ובחור.

"באותו זמן עוד לא ידעתי שהוא כבר ברשת של הצבא, אבל היתה לי הרגשה מאד קרובה שהבחור לא יושב חזק בישיבה. הוא לא קיבל שום הודעה שהוא צריך ללכת הביתה, הוא נשאר בישיבה, הרי גם הוא מודה שביום כיפור הוא היה בישיבה, באותו שבוע הרי זה היה בימים של קודם יום כיפור שתפסתי את זה, הוא נשאר בישיבה.

"הוא בא אלי הביתה במוצאי יום כיפור - לא בגלל שהודיעו לו שהוא צריך לעזוב את הישיבה, והוא חוזר לי על טרמינולוגיה ששומעים את זה הרבה, 'אני נשאר חרדי, ממילא אני לא לומד כל היום, נחל חרדי, אפשר להישאר חרדי, אני הולך לצבא', לא הועילו לי כל תחנוניי, אמרתי לו: 'יש לך את הישיבה, יש לך את החיים, בוא תציל, בוא נבנה, בא נראה מה לעשות, במקום הזה או במקום אחר', לא עזר לי שום דבר, הוא אמר לי 'זה לא קשור אני נשאר שומר תורה ומצוות בישיבה אחרת'...

מכתבו החריף של ראש הישיבה הגר''י בן נעים לרבי מסאטמר
מכתבו החריף של ראש הישיבה הגר"י בן נעים לרבי מסאטמר

"הבחור - הלך מהישיבה והחליט שהוא הולך לצבא, בעקבות זה שהיה לו כבר הרבה הרבה דעות שהכניסו לו לראש קודם - שנחל חרדי זה משהו שמקובל, וזו אפשרות לגיטימית לבחור ישיבה".

הבחורים הנוספים שדיברת עליהם בהפגנה, הם כולם בצבא?

הרב רבי: "אני פירטתי במדויק על כל אחד היכן הוא, יש מהם באקדמיה ויש מהם בצבא. חלקם הלכו מיד לצבא, ואצל חלקם הפיתויים שלהם היו שהצבא משלם עבורם את לימודי האקדמיה ומשם הם הולכים לצבא, הם חתומים שהם הולכים אחרי זה לצבא, לכן הבחורים האלה הלכו לאחר מכן לאקדמיה. זה מה שאמרתי בכינוס, הדברים מדויקים לגמרי".

ואם כל הבחורים יכחישו אותך ויאמרו שגם אם הם התגייסו לצבא זה לא קרה בגלל פיתויים?

הרב רבי: "אז יש לכם אפשרות לעשות בירור מקיף עלי ולהחליט למי אתם בוחרים להאמין; אם להאמין לבחורים שנוח להם היום לטעון ולשרת בכך את אלו שאצלם הם נמצאים, או להאמין לאדם שמוכן להפסיד הכל, כי תחשבו רגע מה הרווחתי ממה שעשיתי חוץ מצער ועגמת נפש, אבל אני יודע שכשאעמוד מול כסא הכבוד היו ידונו אותי האם כשראיתי דברים דאגתי לעצמי למשכורת שלי ולשטל'ה שלי, או שדאגתי לעם ישראל ועשיתי מה שבורא עולם רוצה שאעשה. יודע תעלומות יודע את האמת ולא יועילו כל השקרים וכל הראיונות שראיינו או כל גרסאות שהופצו".

נכנסת למעונו של האדמו"ר מסאטמר בעקבות מכתבו של הרב בן נאים?

הרב רבי: "נכנסתי למעונו של האדמו"ר בעקבות המכתב, ישבתי אצלו ופירטתי שוב את השמות האמיתיים של אותם בחורים ואת הסיפורים המדויקים שהיה איתם אחת לאחת, עם הוכחות שיכולתי להוכיח עד כמה שהיה ניתן כי כל הסיפורים הללו הם אמת לאמיתה עד לפרטים הקטנים. יתירה מכך, ישנם עוד מקרים שלא סיפרתי אותם כי אין לי עדיין את כל הפרטים על אותם מקרים".

ראש ישיבת "נחלת משה" כתב במכתבו כי הבחורים הללו לא התגייסו בגלל פיתויים, האם אתה חושב אחרת?

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הרב רבי: "האם אפשר לקרוא בשמות אחרים מלבד 'פיתוי' - לעובדה שצה"ל מממן לימודי אקדמיה ומקצועות לבחורים כדי שיחתמו שיגיע אחר כך לצבא? יש לך שם אחר לזה?!".

האם האדמו"ר מסאטמר קיבל את דבריך?

הרב רבי: "למיטב ידיעתי האדמו"ר קיבל את דבריי לאחר שקיבל הוכחות ברורות ומדויקות, כל הנושא היה איך מתמודדים עם זה בנוגע לציבור, האם לחשוף את השמות או לא".

האם אתה יודע להצביע על ממ"ח מסוים שבחור כזה או אחר מהישיבה שלכם נפל שם לצבא על ידי גייסים שפועלים שם?

הרב רבי: "כן, הסיפור שסיפרתי בכנס על מפקד עם זקן שפיתה וגייס בחור מהישיבה, הוא פעיל בממ"ח של העיר חיפה".