אאא

אחד מהסיפורים המופלאים ששמעתי דקות לאחר עלות בסערה נשמתו השמימה של מו"ז מרן הגרש"ז אוירבעך זיע"א היה על אותו נער שהוזקק לאשפוז במוסד פסיכיאטרי, אך סירב להיכנס אליו, והוריו עלו למרן זצ"ל להיוועץ בו, מרן ביקש לשוחח עם הנער וכך אמר לו: כידוע לך אני הרב אוירבעך וכולם שומעים לי, ידוע לי שיש מוסד כלשהו שמחפשים רב, ואני חושב שאתה בגלל היותך בחור רציני ויר"ש מתאים מאוד לתפקיד, האם תסכים לקבל את הצעת המשרה?? המשך הסיפור ידוע שאותו נער גם בשבתות שהיה לו חופשה לא חזר הביתה מגודל האחריות של עול הרבנות במוסד...

בסיפור המופלא הזה ישנו מסר חינוכי נפלא להורים ולמחנכים כאחד הן לילד קט והן לבחור מתבגר, להשתמש בכוח השלילי לכוח המניע, מושכל זה הוא אור מופלא בממלכת החינוך.

יסוד זה ניכר היטב בפרשתנו בדברי הרש"ר הירש זצ"ל על הפסוק ועתה יגדל נא כח ה' כאשר דברת לאמר (במדבר יד יז) "ההשמדה הפתאומית של כלל האומה עשויה לגלות את עוצמתך, אך "כוחך" יתגלה נא בכל גודלו אם תחיה אותם ותשיג בהם ובסיועם את המטרה שהם ניאצוה" עדכ"ד.

עם ישראל הכעיס את הקב"ה מאוד, הקב"ה רוצה לכלותם, משה רבינו אומר להקב"ה אכן קיימת פה אופציה להשמידם ובכך תתגלה עוצמתך, אבל כוחך יתגלה אם תגרום לעם ישראל להשתמש באותו הכוח שהם פעלו נגדך לקדש שם שמים, זה יהיה גילוי כוח עצום.

לא פעם אנו ניצבים בפני מי שנראה לנו  ילד מרדן, תלמיד חוצפן, ניתן להנציח את מעשיו ולהפכו לילד בעייתי וניתן להשתמש באותו הכוח עצמו של המרדנות והחוצפה ולהביאו לשיא ייעודו ותפארתו, זכורני לפני כמה שנים תלמיד שהיה מרבה לדבר בשיעורים (עם בעיות קשב לא מטופלות כראוי)  וכל המחנכים התייאשו ממנו, כאשר הגיע לכיתתי ייקרתי אותו ברבים ומינתי אותו לדובר הכתה, ב"ה היום הוא בחור למופת.

כוחו של המחנך אינו לזרוק מהמוסד או להעניש בחומרה ודרמטיות בתרועה וחצוצרות, כוחו הגדול של המחנך נמדד דווקא ברגעים שנראים כמעשים חמורים ונוראים ואולי מייאשים וכאן להגיע ולהפוך אותם לרגעים מכוננים ומרוממים, רגעים כאלו שהחניך יזכור אותם עוד שנים רבות לטובה ולא להפך.

הרב אברהם בורודיאנסקי ראש בית המדרש ברקאי. ישיבת ההסדר החרדית- חיספין