אאא

בודדים במדינה יודעים על כיתת הלימוד המשותפת של מנהיגי הדתות בישראל, הקיימת בקרייה האקדמית החרדית בקרית אונו.

זה ליד זה יושבים שם אנשי דת יהודיים, מוסלמיים ונוצריים הלומדים כולם ביחד לקראת התואר הראשון במשפטים.

תחילה היו אנשי כל קבוצה מכונסים בתוך עצמם ובפינתם, אך בחלוף הזמן החלו להתקרב אלו לאלו, והיום הם כבר יושבים יחדיו, משוחחים על הכל ושומרים כל אחד על כבוד חברו.

לפני ימים אחדים הגיע לביקור בקמפוס שר החינוך גדעון סער, וראשי האוניברסיטה הפתיעו אותו כשלקחו אותו לכיתה המיוחדת הזאת שם פגש את הרב אברהם סאמג'ה, חתנו של הרב הראשי לשעבר הראשון לציון הגר"א בקשי דורון שהוא גם רבה של שכונת רמת שלמה, כשהוא יושב על ספסל אחד עם השייח כמאל רייאן ראש העמותה המוסלמית לשמירה על... מסגד אל-אקצא, מנהיג מראשי התנועה האסלאמית בישראל.

"באנו ללמוד משפטים, אמר הרב לשר החינוך, אך נוצרה כאן אחווה מיוחדת במינה כל הלומדים".

ימות המשיח?