אאא

בעקבות תכנון נוסף של רכבת ישראל לבצע עבודות תשתית בעיצומם של השבתות הקרובות, מאיימים חברי הכנסת יואב בן צור ומיכאל מליכאלי, כי אם העובדות יבוצעו הרי שהם יפנו למועצת חכמי התורה בכדי שזו תנחה אותם כיצד לפעול.

לדברי השניים במכתב ששיגרו למנכ"לית משרד התחבורה קרן טרנר ומנכ"ל משרד העבודה והרווחה אביגדור קפלן, העבודות הן בניגוד מוחלט להסכמים הקואליציוניים וללא קבלת היתר. 

"מבירור שערכנו במשטרת ישראל, הוברר לנו כי לא ניתן כל היתר על-ידי המשטרה לעבודות המתוכננות בעיצומה של השבת ומשכך אין כל סיבה או הצדקה לביצוע העבודות דווקא ביום השבת".

במכתב דורשים השניים להורות על ביטול התוכניות ומבהירים כי במידה והעבודות אכן יתבצעו בשבת, הם ישקלו את הצעדים הבאים בהתאם להנחיית מועצת חכמי התורה.

"מדובר ברמיסה של השבת, בהפרת הסטטוס קוו ובצפצוף ארוך ומתמשך של רכבת ישראל על החוק ועל נהלי היתרי העבודה בשבת", כותבים הח"כים.