אאא

חברת שטראוס מגייסת 150-170 מיליון שקל בהנפקת מניות. לכלכליסט נודע כי חברת החיתום לידר מובילה את ההנפקה – ככל הנראה הנפקה פרטית ופנתה בשעה האחרונה לגופים מוסדיים כדי לבצע את הגיוס.

זהו גיוס שני תוך חודשיים והוא נועד לגבש את חבילת המימון לרכישת מניות קרן TPG בשטראוס קפה, החברה הבת, תמורת 257 מיליון דולר. באפריל גייסה שטראוס 200 מיליון שקל גם כן בהנפקה פרטית, מפסגות, מגדל, כלל והפניקס במחיר של 63 שקל למניה. הגיוס הנוכחי נעשה במחיר של 66 שקל למניה. בנוסף קיבלה שטראוס באפריל הלוואה של 234 מיליון שקל מחברת הראל.

הנפקות המניות למוסדיים נועדו לשמור על דירוג האשראי של החברה: AA+ עם תחזית דירוג שלילית, שניתן על ידי חברת הדירוג מעלות S&P. חברת הדירוג הסבירה שלאור השיפור בביצועים התפעוליים במגזרים העיקריים של החברה, מחד, ורכישת מניותיה של TPG בשטראוס קפה, מאידך, יחס החוב ל-EBITDA יהיה גבוה מ-2 ויחס התזרים התפעולי מפעולות מתמשכות (FFO) לחוב יהיה נמוך מ-35% בשנה הקרובה.