אאא

לראשונה מתפרסם הבוקר (חמישי) על-ידי הממשלה דו"ח מפורט העוקב אחר ביצוען של כל החלטות הממשלה שהתקבלו והיו צריכים להתבצע עד סוף שנת 2016, והנתונים מפתיעים.

מהדוח עולה כי כ-70 אחוזים מכלל ההחלטות שהתקבלו - בוצעו על-ידי שרי הממשלה.

יצוין כי הדו"ח עוקב רק אחר ביצוע החלטות הממשלה ה-34 שתאריך הביצוע שלהם יועד לשנים 2015 ו-2016. הדוח אינו כולל מעקב אחר ההחלטות שהתקבלו בנושאי חוץ וביטחון וכן בהחלטות ייעודיות הנוגעות לדיונים על התקציב בממשלה.

בדוח מפורטות 195 החלטות ממשלה בהן 1,052 סעיפים לביצוע, כאשר לצד כל סעיף מופיע סטטוס ביצוע עדכני בהתאם לדיווחים של משרדי הממשלה שהופקדו על הטיפול בנושא.

במידה והסעיף לא בוצע, מופיע ה"תירוץ" של האחראי על הביצוע שמסביר מדוע ההחלטה לא בוצעה.

אחד היעדים שמוזכרים בדוח הוא החלטת הממשלה לשילוב הציבור החרדי בשוק התעסוקה. היעד לא בוצע ולא פורסם קול קורא בשרדי הממשלה המעוניינים בקליטת חרדים כמו כן לבתי החולים הממשלתיים לא הוקצו תקנים עבור מועמדים חרדים.

באשר להחלטת הממשלה לתכנון ושיווק מקרקעין לאוכלוסייה החרדית ההחלטה לא בוצעה כאשר לטענת הגורם האחראי במשרד הבינוי והשיכון, ההחלטה תבוצע לאחר השלמת הקמת האגף החרדי.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לפרסום הדוח ואמר כי "אני גאה על כך שהממשלה בראשותי בודקת בשקיפות ומפרסמת לציבור את אחוז הביצוע של החלטות הממשלה".