אאא

ב'העדה החרדית' מחריפים את המחאה על חילולי השבת בירושלים ויוצאים בקריאה מפורטת על ההפגנה שתיערך ביום חמישי הבא, עליה דווח לראשונה ב"כיכר השבת".

לפי התוכנית, האלפים יתאספו ברחוב שבטי ישראל בירושלים לעצרת תפילה ולאחר מכן יצעדו - רק הנשואים - לעבר בניין עיריית ירושלים בכיכר ספרא, שם יערכו מחאה נוספת.

בקריאת חברי הבד"צ בראשות הגאב"ד הגרי"ט וייס, תחת הכותרת: "למען ירושלים לא נחשה", נכתב: "לב מי לא חרד על חילולי השבת המתרבים בעוונותינו הרבים בתוככי ירושלים עיר הקודש פלטרין של מלך, כאשר מאות חנויות, בתי מסחר ומרכזי בילוי, פותחים את שעריהם כביום חול רח"ל בחסות העירייה ובעידודה.

"ומי יאמר זכיתי לבי ויצאנו ידי חובת מחאה לעצור בעד המשחית, להגן על כבודה של ירושלים עיר הקודש ושל שבת קודשינו אות ברית בין הקב"ה לישראל, ולהסיר חרון אף הנורא מעל עיר הקודש ויושביה".

"אי לכך השקט לא נוכל", מודיעים חברי הבד"צ של 'העדה החרדית', "והכרזנו על יום חמישי פרשת חוקת ה' תמוז תשע"ז הבעל"ט יום שנשרפו בו כ' קרונות מלאים ספרים בצרפת וקבעו תענית ליום שישי לסדר דא גזירת אורייתא כידוע להתאסף יחד לתפילה ותחנונים, באמירת סליחות 'אזכרה' וכו' 'ועיר הא'לוקים מושפלת' וכו' ולמחאה גדולה ברחובה של עיר ברחוב שבטי ישראל פעיה"ק ת"ו".

"ואחרי המחאה", מוסיפים חבדי הבד"צ, "יעברו כל הקהל ליד בנין העירייה להכריז את קול המחאה בריש גלי מול פורצי הגדר עוכרי קדושת השבת ועיר הקודש".

הרבנים מוסיפים ומורים כי בחורי הישיבות ישתתפו אך ורק בעצרת המחאה ברחוב שבטי ישראל, כמו כן מורים כי "ביום השבת הבעל"ט פרשת קרח יעכבו את קריאת התורה ויכריזו בבתי הכנסת על חובת ההשתתפות במחאה".

על החתום, הגאב"ד הגרי"ט וייס, הראב"ד הגר"מ שטרנבוך, וחברי הבד"צ הגרא"י אולמן, הגר"י רוזנברגר, הגר"י יורוויטש והגר"י פישר.