אאא

היועץ המשפטי לממשלה עו"ד אביחי מנדלבליט סרב לאשר בקשה לדיון נוסף בבג"צ המרכולים וחלולי השבת בתל אביב - בניגוד לבקשת המפלגות החרדיות. מנגד, אישר היועמ"ש קיום דיון נוסף בבג"צ המרכולים אך ורק בסוגיה משפטית אחת מבין הסוגיות המשפטיות העולות.

דרעי קיבל כבר לפני כשבוע את טיוטת ההחלטה, ולכן שיגר ליועץ מכתב בו הביע את עמדתו השונה מעמדתו וביקש להגישה בנפרד לבית המשפט. 

משכך בתשובתם לבית המשפט העליון כתבו אנשי מחלקת הבגצי"ם ועל דעת היועמ"ש לממשלה כדלהלן: "נבקש לציין כי שר הפנים ביקש להגיש עמדה עצמאית מטעמו בשאלות שעל הפרק, וזאת לאור החשיבות הרבה שהוא מייחס לנושא; ובהינתן שעמדתו שונה היא מעמדת המדינה המשתקפת כאמור בהתאם להכרעת היועץ המשפטי לממשלה".

"בנסיבות אלו" כנכתב: "ומשניתן בשעתו לשר הפנים בהיותו שר הכלכלה לצרף עמדה מטעמו לתגובת המדינה מיום 8.1.15 בבג"ץ 6322/15, התיר היועץ המשפטי לממשלה לשר הפנים להגיש את עמדתו בנושא שעל הפרק.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

מכתב דרעי ליועמ''ש בפרסום ראשון
מכתב דרעי ליועמ"ש בפרסום ראשון
הגדלה

"בנסיבות שנוצרו, תבקש המדינה להגיש לבית המשפט הנכבד את עמדתו של שר הפנים ביום ראשון הקרוב, ה-25.6.17, בהודעה נפרדת

יצוין כי משמעות החלטת היועמ"ש הינה כי על אף עמדת היועץ החיובית בדבר קיום דיון נוסף בשאלה משפטית ספציפית יגיש שר הפנים את עמדתו התומכת בקיום דיון נוסף בכלל הסוגיה ובאופן עצמאי כמשיב בעתירה.

בתשובת המ דינה נכתב: "זמן קצר טרם מתן פסק הדין, ביום 18.4.2017, אכן הודיע שר הפנים ליועץ המשפטי לממשלה, לראשונה, כי כבר ביום 9.4.17, בא לכלל החלטה בדבר פסילת תיקון מספר 2'. נוכח רצונו של היועץ המשפטי לבחון את ההחלטה, הועבר לידיו ביום 19.4.2017 בצהרים העתק מנוסח לא חתום של ההחלטה, וכי ההחלטה המקורית עצמה, אשר נחתמה כאמור בידיו של השר כבר ביום 9.4.17, לא נמסרה ליועץ במועד זה".